În cazul arendei operaţionale arendatorul transmite activele sale arendaşului pe un termen anumit pentru satisfacerea necesităţilor temporare. La expirarea termenului de arendă activele se restituie arendatorului. Pe durata termenului de arendă operaţională arendaşului i se transmite numai dreptul de folosire a bunurilor arendate, iar drepturile şi obligaţiile de proprietar aparţin arendatorului. Activele arendate se reflectă în Bilanţul contabil al arendatorului care calculează uzura aferentă acestui bun atît în contabilitatea financiară, cît şi în scopuri fiscale. Arendaşul reflectă bunul arendat în conturile extrabilanţiere la valoarea prevăzută în contract.

Operaţiunile economice privind arenda operaţională de reflectă în contabilitate în baza următoarelor documente primare:

1. procesul-verbal de primire predare a bunurilor transmise în arendă operaţională;

2. factura;

3. factura fiscală;

4. ordinul de plată etc.

Reflectarea operaţiilor economice privind arenda operaţională la arendator şi arendaş

Nr.
crt.
Conţinutul operaţiei economice la arendator la arendaş
Debit Credit Debit Credit
1 Reflectarea valorii de intrare a
bunurilor transmise (primite) în arendă
111, 122,
123, 125
111, 122,
123, 125
911,91 --
2 Calculul uzurii (amortizării, epuizării)
bunurilor transmise în arendă
714 113, 124,
126
-- --
3 Calcularea plăţii de arendă 228 612 712,713,
813
521,54
4 Calcularea sumei TVA aferentă
plăţii de arendă
228 534 534 521
5 Achitarea plăţii de arendă 241,24 228 521,54 241,242,
227, 532
Nota la operaţiunea 5. În cazul achitării plăţii de arendă în folosul unei persoane fizice
în baza unui contract de locaţiune, arendă sau leasing a proprietăţii mobiliare şi
imobiliare în conformitate cu art. 901 alin. (3) din Codul fiscal se efectuează reţinerea
impozitului în mărime de 10 procente din suma achitată. Reţinerea finală a impozitului scuteşte
beneficiarul venitului de la includerea acestuia în componenţa venitului brut şi de declararea lui.
Reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată se reflectă formulă contabilă:
debit 521, 539
credit 534
6 Înregistrarea cheltuielilor de reparaţie
suportate de arendator/înregistrarea
cheltuielilor de întreţinere suportate
de arendaş
714,12 211, 213,
214, 521,
531, 533,
535, 539,
812
712,
713,
813
211, 213,
214, 521,
531, 533,
535, 539,
812
7 Reflectarea TVA aferentă serviciilor
de reparaţie/întreţinere prestate de terţi
534 521,54 534 521,54
8 Reflectarea valorii bunurilor arendate
restituite de la arendaş arendatorului
111, 122,
123, 125
111, 122,
123, 125
0 911,91

Exemplul 1

Întreprinderea „Vilma” S.R.L. a transmis întreprinderii „Plugarul” S.R.L. în locaţiune pe o durată de 6 luni un utilaj de producţie valoarea de intrare a căruia constituie 80 000 lei şi suma uzurii acumulate – 48 000 lei. Uzura lunară a utilajului este constituie 640 lei. Valoarea contractuală a fost stabilită la suma de 35 000 lei. Suma chiriei lunare constituie 1 350 lei, inclusiv TVA – 225 lei. La expirarea contractului de locaţiune utilajul a fost restituit întreprinderii „Vilma” S.R.L.

În baza datelor din exemplul 1 vor fi întocmite următoarele formule contabile:

Formule contabile pentru reflectarea operaţiunilor de locaţiune

Nr.

crt.

Conţinutul operaţiei economice

Suma

la locator

Vilma” S.R.L.

la locatar

Plugarul” S.R.L.

Debit

Credit

Debit

Credit

1.

Reflectarea valorii de intrare a bunului transmis în locaţiune (corespondenţa internă în cadrul contului 123)

80 000

123

123

-

-

2.

Reflectarea uzurii bunului transmis locaţiune (corespondenţa internă în cadrul contului 124)

48 000

124

124

-

-

3.

Reflectarea valorii contractuale a bunului primit în locaţiune

35 000

-

-

912

-

4.

Calcularea uzurii bunului transmis în locaţiune (6 luni)

3 840

714

124

-

-

5.

Calcularea chiriei lunare (fără TVA)

1 125

228

612

813

539

6.

Calcularea TVA aferentă chiriei lunare

225

228

534

534

539

7.

Achitarea chiriei de către locatar

1 350

242

228

539

242

8.

Reflectarea valorii bunurilor arendate restituite de la locatar locatorului

35 000

-

-

-

912

9.

Înregistrarea valorii de intrare a bunurilor restituite de către locatar (corespondenţa internă în cadrul contului 123)

80 000

123

123

-

-

10.

Înregistrarea uzurii bunurilor restituite de către locatar (corespondenţa internă în cadrul contului 124)

51 840

124

124

-

-


Back to Top