Managerul este un individ sau un grup de indivizi care asigură desfăşurarea procesului de management indeplinind funcţii manageriale şi de execuţie.

Managerul diferă de leader prin poziţia şi autoritatea oficială de care dispune. Managerul prezintă cateva trăsături şi anume:

Elementele sistemului de Management al resurselor umane

Managementul resurselor umane se defineşte ca un ansamblu de activităţi prin care se asigură procurarea, dezvoltarea şi conservarea resurselor umane de care are nevoie o organizaţie pentru a-şi atinge obiectivele. O astfel de concepţie cu privire la managementul resurselor umane (MRU) pune accentul, înainte de toate, pe descrierea activităţilor componente, fără a încerca să expliciteze obiectivele specifice urmărite prin împlinirea acestor activităţi. Sistemul este un ansamblu de elemente diferenţiate şi interdependente care completează şi reînnoiesc un ciclu de activităţi şi care utilizează aceleaşi resurse cu scopul de a produce rezultatele dorite.

Ce este managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane este procesul în urma căruia angajaţii obţin nivelul dorit de satisfacţie, iar organizaţiile cărora le aparţin îşi ating scopurile propuse, prin armonizarea a patru elemente:

O teorie asupra culturii organizaţionale susţinută de Hall, Schein, Denison şi Hofstede se referă la faptul că, orice cultură creată de o anumită organizaţie îşi conservă şi îşi ascunde elementele fundamentale şi mecanismele de funcţionare într-o mai maremăsură decât şi le arată . Mai mult chiar, cultura organizaţională este ascunsă şi de proprii ei membrii.

Astfel, cultura organizaţională oricărei companii este atât o cultură de suprafaţă (limbaj, reglementări legale, elemente materiale etc.), cât şi o cultură ascunsă (norme şi reguli unanim acceptate, credinţe şi prezumţii, modele de comportament etc.).

În acest capitol vom încerca să vedem unele laturi ascunse ale organizaţiei. Analiza organizaţiei ne va da posibilitate să vedem cum trebuie să fie firma în viitor, şi ce trebuie să facem pentru a o vedea acolo.

Influenţa structurii asupra diferitor sisteme utilizate în gestiunea firmei

Structura majorităţii companiilor s-a creat sub influenţa timpului dar nu sub influenţa unor acţiuni bine gândite şi orientate spre atingerea cărorva scopuri. Însă toate structurile firmelor existente a trebuit să fie foarte raţionale, căci în caz contrar ar fi greu de evitat falimentul. După câte ştim nu poate exista o structură organizatorică ideală.

Subcategories

Back to Top