aria teritorială

  • Nivelul actual de dezvoltare al marketingului

    Mai întâi evoluţia marketingului a fost determinată de o dezvoltare extensivă, ce a determinat utilizarea marketingului în mai multe domenii, în economii cu un nivel de dezvoltare diferit precumşi în tot mai multe organizaţii.

    După o perioadă, a apărut nevoia adaptării şi perfecţionării marketingului, în zonele deja „cucerite”. Din acel moment putem spune că avem de-a face cu o dezvoltare intensivă. Acest tip de dezvoltare a determinat o perfecţionare şi specializare a marketingului acolo unde era deja prezent. În momentul actual, deşi dezvoltarea extensivă nu s-a încheiat, rolul cel mai important în evoluţia marketingului îl are dezvoltarea intensivă.

Back to Top