Leasing-ul reprezintă totalitatea raporturilor o parte (locator) se obligă la cererea unei alte părţi (locatar) să-i asigure posesiunea şi folosinţa temporară a unui bun, achiziţionat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice (rata de leasing), iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a face să înceteze raporturile contractuale.

Ieşirea mijloacelor fixe poate avea loc în rezultatul:

  • lichidării în urma uzurii depline (fizice sau morale);
  • vînzării persoanelor fizice, juridice;
  • transmiterii cu titlu gratuit;
  • alocaţii ca cotă în capitalul statutar al altor întreprinderi;
  • deteriorării în rezultatul calamităţilor naturale, accidentelor;
  • depistării lipsurilor de mijloace fixe în urma inventarierii.

Pentru întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru, dacă este necesar şi convenabil din punct de vedere economic, întreprinderile efectuează reparaţia acestor mijloace.După complexitatea şi volumul lucrărilor distingem reparaţie curentă, reparaţie medie şi reparaţie capitală a mijloacelor fixe.

Reparaţia poate fi efectuată prin două metode:

Uzura mijloacelor fixe reprezintă repartizarea sistematică a valorii uzurabile a mijloacelor fixe în decursul duratei de funcţionare utilă (DFU). Valoarea uzurabilă este diferenţa dintre valoarea de intrare şi valorii probabile rămasă.

De exemplu, valoarea de intrare a obiectului constituie 12 500 lei, iar valoarea probabilă a metalului uzat constituie 1 500 lei. Atunci valoarea uzurabilă va fi egală cu 11 000 lei (12 500 – 1 500).  Uzura se calculă pentru toate felurile de mijloace fixe aflate în exploatare, rezervă.

Back to Top