Pentru întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru, dacă este necesar şi convenabil din punct de vedere economic, întreprinderile efectuează reparaţia acestor mijloace.După complexitatea şi volumul lucrărilor distingem reparaţie curentă, reparaţie medie şi reparaţie capitală a mijloacelor fixe.

Reparaţia poate fi efectuată prin două metode:

Uzura mijloacelor fixe reprezintă repartizarea sistematică a valorii uzurabile a mijloacelor fixe în decursul duratei de funcţionare utilă (DFU). Valoarea uzurabilă este diferenţa dintre valoarea de intrare şi valorii probabile rămasă.

De exemplu, valoarea de intrare a obiectului constituie 12 500 lei, iar valoarea probabilă a metalului uzat constituie 1 500 lei. Atunci valoarea uzurabilă va fi egală cu 11 000 lei (12 500 – 1 500).  Uzura se calculă pentru toate felurile de mijloace fixe aflate în exploatare, rezervă.

Activele materiale în curs de execuţie cuprind:

  • cheltuielile legate de construirea de construcţia clădirilor, construcţiilor speciale (drumurilor, podurilor, fîntînilor etc.);
  • valoarea utilajului care necesită montaj;
  • investiţiile capitale ulterioare, valoarea lucrărilor de modernizare, care duc la sporirea capacităţilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii acesteia.

Subcategories

Back to Top