Fiecare întreprindere ce dispune de active nemateriale trebuie să determine metoda calculării amortizării activelor nemateriale de sine stătător. Metoda de calculare a amortizării activelor nemateriale, aleasă de întreprindere, trebuie să reflecte schema de obţinere a avantajului economic pe parcursul exploatării acestui activ.

Există diferite metode de calculare a amortizării activelor nemateriale:

Contabilitatea intrării activelor nemateriale. Intrările de active nemateriale rezultă din:

  • a) crearea activelor nemateriale de însăşi întreprindere;
  • b) primirea activelor nemateriale de la fondatori pe seama aportului fondatorilor în capitalul statutar;
  • c) procurarea activelor nemateriale de la alte întreprinderi şi persoane fizice;
  • d) intrarea cu titlu gratuit.

Activele nemateriale se constată ca active şi, prin urmare, se contabilizează numai în cazul cînd:

  1. există o certitudine întemeiată că întreprinderea va obţine avantaj economic (profit) ca urmare a utilizării activului;
  2. valoarea activului poate fi evaluată cu un grad înalt de certitudine.

În producţia proprie a sectorului de alimentaţie publică, un loc însemnat îl ocupă produsele de cofetărie şi patiserie, producerea acestora având loc în laboratoare sau secţii de producţie organizate separat sau care funcţionează pe lângă restaurante, cafenele şi cofetării.

Activitatea acestora se organizează ca un sector distinct, având ca obiect producerea produselor de cofetărie şi patiserie care sunt destinate vânzării fie prin unităţi specializate de cofetărie şi patiserie sa prin restaurante, baruri, bufete, fie direct clienţilor, dar nu pentru consum pe loc.

Subcategories

Back to Top