Formele de vânzare a mărfurilor se pot împărţi în două categorii şi anume:

  • vânzarea către consumatori colectivi sau terţi (cu ridicată – se referă la vânzarea mărfurilor de către terţi în partizi mari);
  • vânzarea către consumatori individuali (cu amănuntul – se referă la desfacerea mărfurilor către populaţie).

Spre deosebire de UCR în UCA evidenţa mărfurilor poate fi ţinută şi la preţ de vânzare cu amănuntul cu sau fără evidenţierea TVA cuprinsă în preţul de vânzare. În acest caz apare necesitatea folosirii conturilor contabilităţii de gestiune 821 „Adaos comercial” şi de exemplu pentru reflectarea taxei pe valoarea adăugată cuprinsă în preţul de vânzare, funcţia contului 825 „TVA inclusă în preţul de vânzare”.

Drept bază pentru contabilizarea mărfurilor intrate servesc documentele justificative, care de regulă se întocmesc de către furnizori şi însoţesc mărfurile aprovizionate. Înregistrarea în conturile contabile a mărfurilor fără document justificative nu se admite. Potrivit S.N.C. 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale” şi IAS 2 Stocuri, unităţile comerciale pot ţine evidenţa mărfurilor la:

În funcţie de natura circulaţiei mărfurilor, aceasta poate fi:

  • circulaţia cu ridicata a mărfurilor constă în achiziţionarea de mărfuri în cantităţi mari de la producători sau alţi furnizori în scopul revânzării lor către alte unităţi comerciale;
  • circulaţia cu amănuntul a mărfurilor , constă în vânzarea mărfurilor cumpărătorilor individuali pentru nevoile personale, precum şi unor unităţi pentru consumul lor propriu.

Evaluarea contabilă presupune utilizarea ca elemente de calcul a costului, preţului şi/sau tarifului. Preţul este expresia monetară a valorii unei tranzacţii între unitatea comercială şi o persoană terţă. În funcţie de destinaţia stocurilor şi serviciilor distingem următoarele categorii de preţuri:

Dacă privim evaluarea mărfurilor prin prisma doar a celor două momente caracterizate prin repetabilitate, aprovizionare şi vânzare, putem identifica următoarele tipuri de preţuri:

Subcategories

Back to Top