Pentru evidenţa consumurilor sînt destinate conturile de clasa 8 „Conturi ale contabilităţii de gestiune”, şi anume – 811 „Activităţi de bază”, 812 „Activităţi auxiliare” şi 813 „Consumuri indirecte de producţie”.

După destinaţia sa conturile 811 şi 812 sînt conturi de calculaţie şi au aceeaşi structură (vezi schema 1).

La contabilizarea cheltuielilor apar două probleme principale:

  • determinarea (evaluarea) cheltuielilor, adică calcularea sumei acestora care urmează să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare;
  • constatarea cheltuielilor, adică stabilirea perioadei de gestiune în care acestea trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare.

Componenţa, caracteristica şi clasificarea consumurilor 

Consumurile reprezintă resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii de venit. Consumurile sînt nemijlocit legate de procesul de producţie, se includ în costul producţiei fabricate, la sfîrşitul perioadei de gestiune se raportează la producţia finită şi producţia în curs de execuţie şi nu se iau în vedere la determinarea rezultatului financiar.

Componenţa, modul de constatare şi determinare a consumurilor şi cheltuielilor sînt reglementate de S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

Consumurile şi cheltuielile se constată în contabilitate în baza principiilor specializării exerciţiului şi prudenţei.

Datoriile faţă de fondatori (acţionari) pot fi grupate în datorii privind:

  • dividendele, alte venituri şi plăţi calculate;
  • aporturile la capitalul statutar;
  • restituirea cotelor sau a unei părţi la lichidarea întreprinderii.

Conform legislaţiei în vigoare, obligaţia de plată a dividendelor apare la data anunţării deciziei privind plata acestora luată de Consiliul observatorilor în cazul plăţii dividendelor intermediare şi Adunarea Generală a Acţionarilor – în cazul plăţii dividendelor anuale.

Subcategories

Back to Top