Definiţia şi construcţia indicilor bursieri

Indicele bursier este un indicator statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare. Introducerea indicilor bursieri derivă din necesitatea urmăririi evoluţiei în ansamblu a pieţei respective. Creşterea indicelui bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare, este superioară ofertei, acest lucru indicând o activitate pozitivă, a societăţilor cotate la bursă.

Caracteristicile iniţierii ofertelor publice

În categoria operaţiunilor de piaţă se includ ofertele publice de vânzare, de cumpărare şi de preluare, acestea din urmă fiind o formă specifică a ofertei de cumpărare. Transparenţa informaţiilor şi publicitatea reprezintă un element definitoriu pentru toate tipurile de ofertă publică.

Societăţile de servicii de investiţii financiare şi activităţile specifice

Societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) sunt constituite sub forma societăţilor pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, având ca obiect exclusiv de activitate prestarea serviciilor de investiţii financiare. În categoria intermediarilor pieţei intră, pe lângă societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit autorizate de banca centrală, precum şi entităţile de natura acestora autorizate să presteze servicii de investiţii financiare în state membre sau nemembre ale Uniunii Europene.

Caracteristici ale funcţionării pieţei extrabursiere

Piaţa extrabursieră , este tot o piaţă secundară în care are loc confruntarea cererii cu oferta, a cărei activitate se desfăşoară prin intermediul unui număr mare de comercianţi de titluri. Este denumită generic „Over the Counter” (OTC) sau piaţă „la ghişeu”. Societăţile puternice, emitente de valori mobiliare, cu o îndelungată activitate şi cu performanţe notabile sunt listate la bursă. Celelalte societăţi sunt tranzacţionate pe o piaţă difuză, nelocalizată într-un anumit sediu, formată la „ghişeele” societăţilor de intermediere (firme de dealeri).

Introducerea la bursă a valorilor mobiliare

Bursa de valori permite stabilirea preţului la care se poate realiza maximul de tranzacţii cu valori mobiliare pe baza confruntării cererii cu oferta. Introducerea de noi acţiuni pe piaţa bursieră se realizează într-o singură tranşă în timp ce operaţia de introducere de obligaţiuni poate fi urmată de noi emisiuni, deci se poate realiza succesiv.

Operaţia de introducere de noi titluri pe piaţa bursieră se poate face după mai multe proceduri:

Subcategories

Back to Top