Caracteristica generală a garanţiilor bancare.

Gajul este o garanţie reala în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate fata de alţi creditori, inclusiv faţa de stat, la satisfacerea creanţei garantate.

Conform art.634 şi 635 al Codului Civil al Republicii Moldova, garanţia debitorului constă în obligaţiunea lui la o prestaţie necondiţionată sau la o prestaţie depăşind obiectul propriu-zis al contractului”.

Etapele procesului de creditare:

  • Examinarea cererii de creditare şi interviul cu solicitantul.
  • Evaluarea credibilităţii clientului (aspectele financiare şi nefinanciare) şi aprecierea riscului aferent operaţiunii date.
  • Pregătirea şi încheierea contractului de credit.
  • Acordarea creditului.
  • Controlul privind respectarea condiţiilor contractului şi a rambursării creditului.
  • Lucrul cu creditele problematice

 

Caracteristica operaţiunilor bancare

Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active :

  • Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare;
  • Operaţiuni de plasament cele mai importante active ale băncii generatoare de profit. Ele sunt de două tipuri: - de creditare care duc la formarea portofoliului de credite bancare; investiţionale- formează portofoliul de VM.
  • Operaţiuni de creare a imobilizărilor - necesare pentru desfăşurarea normală curentă a bănci.

Componenţa resurselor atrase ale băncii

Reieşind din funcţia de intermediere financiară băncile comerciale nu pot să-şi desfăşoare activitatea de creditare fără a atrage resurse financiare de la populaţie şi agenţi economici (firme, alte bănci comerciale, banca centrală). Resursele atrase reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti care sunt utilizate de către bancă în procesul desfăşurării activităţii, dar care nu-i aparţin cu drept de proprietate şi care necesită rambursare.

Structura şi caracteristica capitalului bancar ( capital propriu şi capitalul împrumutat).

Resursele băncilor constau din resurse proprii şi în marea majoritate din resurse împrumutate din economie de regulă împrumutate de la persoane fizice, persoane juridice, inclusiv resurse împrumutate de la Banca Centrală (B.N.M.). Banca licenţiată ca oricare altă instituţie financiară activează în baza cadrului legislativ elaborat în corespundere cu cerinţele economiei de piaţă, luând în considerare necesităţile economiei.

Subcategories

Back to Top