Recrutarea are drept scop:

  • să identifice sursele de forţă de muncă disponibilă
  • să determine indivizii să-şi depună candidatura pentru posturile vacante.

Referitor la sursele de recrutare, este necesar să identificăm două mari categorii:

Până la mijlocul celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut, majoritatea organizaţiilor dădeau puţină atenţie planificării resurselor umane, ceea ce dădea naştere frecvent la necorelări între nevoia şi disponibilul de personal, dezechilibre în cadrul structurii pe profesii şi meserii sau pe vârste a angajaţilor etc.

Drept urmare, organizaţiile şi-au intensificat eforturile în acest domeniu şi au început să aplice sistemul de planificare a resurselor umane bazat pe metode de previziune din ce în ce mai riguroase şi mai fiabile.

Ce este managementul previzionar al resurselor umane

În orice tip de organizaţie care există şi funcţionează în mediul economic actual, Managementul resurselor umane se articulează pe elementele oferite de managementul previzional. Managementul previzional al resurselor umane constă în conceperea, şi urmărirea politicilor şi planurilor de acţiune care vizează reducerea în mod anticipat a diferenţelor dintre nevoile de resurse umane ale organizaţiei şi disponibilităţile ei la un moment dat.

Managementul reprezintă un proces conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor şi activităţilor individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi alocare a resurselor organizaţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu misiunea, finalităţile şi resposabilităţile sale economice şi sociale.

Managerul eficient este, acum si pentru multi dintre cei care cauta sa inteleaga viitorul, managerul viitorului apropiat… foarte apropiat. Omul se dezvolta. Ritmul si directiile dezvoltarii sale sunt instrumente adaptative care sunt dictate de legea evolutiei celui mai bine integrat. Non Multa sed Multum pare a fi nota definitorie cand vine vorba despre dezvoltarea competenteleor managerului eficient.

Subcategories

Back to Top