Având in vedere ca domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline – ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie informatică, relaţii internaţionale, lingvistică şi cultură, managementul modern poate fi greu de definit. El implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei, contabilitate şi matematică.

Această afirmaţie făcută de Organizaţia Internaţională a Muncii ne-a trezit interesul şi ne-a indemnat să căutăm argumente pro şi contra. Una dintre explicaţiile oferite pentru inaintarea lentă a femeilor in postui de conducere, mai ales in cele inalte, din departamentele dominate de bărbaţi ale organizaţiilor, este că femeilor le lipseşte stilul de conducere adecvat. De la femeile manageri din mediile dominate de bărbaţi se aşteaptă să folosească un stil de conducere care să se potrivească „lumii bărbaţilor” pentru a obţine un statut.

Calitatea exercitării funcţiei de conducere de către managerii de la orice nivel ierarhic este o măsură importantă a succesului în afaceri. Se apreciază că miza sau măsura calităţii exercitării acestei funcţii rezidă în a determina acţiuni comune şi eficiente ale angajaţilor în sensul obiectivelor organizaţiei.

Stilurile manageriale au fost grupate în funcţie de o baterie de criterii, care se referă la următoarele:

  • atitudinea faţă de responsabilitate;
  • autoritatea exercitată de conducător
  • iniţierea de structură şi de consideraţie;
  • preocuparea pentru producţie şi preocuparea pentru oameni;
  • preocuparea pentru producţie, preocuparea pentru oameni şi pentru eficienţă;
  • tipul de motive, caracteristicile comunicaţiei, natura cooperării şi modul de adoptare a deciziilor.

Problematica complexă a leadership-ului reprezintă un punct de interes de cateva decenii, specialiştii fiind interesaţi să afle cine sunt cei care au capacitatea de a-şi imprima viziunea lor organizaţiilor şi de a influenţa activităţi importante ale acestora, şi dacă aceste calităţi sunt naturale sau pot fi dezvoltate.

Pentru identificarea caracteristicilor liderilor au fost analizaţi mari conducători, dar incă nu au putut fi descoperite tipare in care să se incadreze toţi cei care au calităţi de lider.

Subcategories

Back to Top