Dacă se defineşte stilul de conducere ca fiind mecanismul de luare a deciziilor in cadrul unei organizaţii, se poate spune că stilul de conducere are următoarele dimensiuni :

Modul in care se ia decizia . Liderul poate să ia deciziile de unul singur, sau poate avea un grup restrans de consilieri. Dacă totuşi ii consultă pe angajaţi, poate face şedinţe in care li se cere angajaţilor părerea despre deciziile importante, după cum poate să le ceară părerea şi prin sugestii scrise sau prin minisondaje de opinie.

Conducerea este un proces dificil, mai ales atunci cand intervine şi problema angajaţilor sau a grupurilor de angajaţi. Managerului ii revine sarcina delicată de a face ca angajaţii să dea tot ce au mai bun in activitatea lor, deşi nu de puţine ori unii dintre ei au interese opuse colegilor lor. In domeniile in care activitatea are un ritm intens, momentele de animozitate apar destul de des.

După ce s-a luat efectiv decizia, urmează aplicarea ei în practică. Este bine ca în etapele care urmează ( organizarea, motivarea şi controlul) managerul să-şi pună permanent întrebarea dacă a luat în considerare toate laturile realităţii din organizaţie (resurse materiale, tehnologii, informaţii, angajaţi) şi dacă mai poate schimba în bine unul sau altul dintre aspecte.

Adesea,decizia este echivalentă, dacă nu chiar confundată, cu procesul de ansamblu al conducerii. Tendinţa nu este întîmplătoare, ea derivînd din calitatea deciziei de a fi momentul esenţial, punctul-cheie al conducerii. Definiţia cea mai simplă pe care o putem da este: decizia reprezintă soluţia adoptată de un sistem (persoană, grup, organizaţie) pentru rezolvarea unei probleme.

Aşadar, este important să se cunoască: factorii care influenţează hotărîrile pe care le ia un manager şi modul în care poate lua aceste hotărîri.

Faza predecizională cuprinde etapele premergătoare luării deciziilor, de fundamentare şi pregătire a acestora. Cu ajutorul acestei faze, conducerea şi dezvoltarea afacerii devine una planificată. Se evită în acest mod luarea unor hotărîri subiective, greşite sau nepotrivite cu fondul problemelor reale. Faza predecizională cuprinde formularea problemelor şi realizarea unor previziuni privind evoluţia afacerii.

Subcategories

Back to Top