Proiectarea corectă a unei afaceri este o premisă esenţială pentru succesul acesteia. Important este modul în care managerul abordează afacerea, felul în care înţelege să o conducă, principiile şi valorile pe care le alege şi care se reflectă în practică. Experienţa arată că viziunea pe termen scurt este o opţiune înşelătoare: de multe ori succesul imediat poate înşela, poate exista tentaţia de a obţine beneficiu maxim în cel mai scurt timp posibil.

O astfel de afacere nu are însă şanse de succes pe termen lung. În continuare, vom prezenta recomandări privind conducerea unei afaceri, etapă cu etapă.

Sistemul de salarizare prin rating

Sistemul de remunerare a muncii prin rating a luat naştere în Japonia ca o variantă alternativă a sistemului de angajare pe viaţă, care urmăreşte scopul individualizării salariilor în funcţie de capacităţi, aptitudini şi efortul fiecărui angajat în parte. Diversificarea salariilor permite angajaţilor să-şi formeze nivelul salariului, să realizeze potenţialul propriu la un nivel superior, să fie cointeresaţi în ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională, ceea ce asigură întreprinderii realizarea obiectivelor propuse.

Planificarea fondului de salarii

Fondul de salarii pentru orice subdiviziune structurală a întreprinderii se divizează în fond orar, zilnic, lunar, trimestrial şi anual.

Fondul de salarii orar constă din retribuţia pentru timpul lucrat/volumul de producţie fabricat, care constă din salariul tarifar, primele în funcţie de formele de salarizare (acord sau regie), plăţi cu caracter compensaţional, adaosuri pentru timpul de lucru supraprogram şi în orele de noapte, conducerea echipelor, instruirea ucenicilor.

Noţiune de salariu. Principiile generale ale sistemului de salarizare

Din punct de vedere etimologic, salariul provine de la latinescul „salarium” care indică suma de bani ce trebuia plătită fiecărui soldat pentru procurarea sării. Deci, are semnificaţia de venit al unei persoane dependente de alta.

Subcategories

Back to Top