Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: puteţi măsura valoriile logistice; caracterizaţi logistica şi dezvoltarea durabilă ; cunoaşteţi tendinţele şi strategiile logistice.

Măsurarea valorii logistice

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: definiţi managementului logistic, conceptul de lanţ de aprovizionare - livrare; caracterizaţi factorii de influenţă asupra lanţului de aprovizionare - livrare; cunoaşteţi tendinţele viitoare în domeniul lanţului de aprovizionare - livrare şi managementul bazei de furnizori.

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: caracterizaţi tipologia depozitelor; cunoaşteţi principiile de amplasare şi de aşezare a materialelor în depozit şi organizarea activităţii de depozitare a resurselor materiale şi produselor finite; determinaţi eficienţa economică a depozitării resurselor materiale.

Back to Top