Informaţiile utilizate în cercetările de marketing internaţional pot proveni din surse primaresau surse secundare, respectiv din surse interne sau din surse externe.

Sursele interne

Odată cu creşterea complexităţii problemelor cu care este confruntată piaţa internaţională, cercetarea de marketing devine vitală pentru întreprinzători.

Definirea şi particularităţile cercetării de marketing internaţional

Firmele care practică marketingul internaţional nu pot face abstracţie de condiţiile legale existente pe diverse pieţe naţionale şi la nivel internaţional, condiţii a căror importanţă este în creştere.

Sisteme de drept

Marketingul internaţional este văzut ca un fenomen cultural tot atât de mult cât este considerat un fenomen economic. El se bazează, între altele, pe trecerea de la perspectiva îngustă a analizei economice la cea cuprinzătoare, care include toate elementele mediului, în rândul cărora, pe un loc special, se situează cultura.

Prin mediu internaţional al unei firme se înţelege totalitatea agenţilor şi forţelor care influenţează capacitatea a-şi realiza obiectivele de marketing pe piaţa internaţională.

Principalele componente ale acestuia sunt micromediul şi macromediul.

Micromediul în marketingul internaţional are aceleaşi componente ca în cazul marketingului intern, fiind definit de:

Subcategories

Back to Top