Odată cu creşterea complexităţii problemelor cu care este confruntată piaţa internaţională, cercetarea de marketing devine vitală pentru întreprinzători.

Definirea şi particularităţile cercetării de marketing internaţional

Marketingul internaţional este văzut ca un fenomen cultural tot atât de mult cât este considerat un fenomen economic. El se bazează, între altele, pe trecerea de la perspectiva îngustă a analizei economice la cea cuprinzătoare, care include toate elementele mediului, în rândul cărora, pe un loc special, se situează cultura.

Prin mediu internaţional al unei firme se înţelege totalitatea agenţilor şi forţelor care influenţează capacitatea a-şi realiza obiectivele de marketing pe piaţa internaţională.

Principalele componente ale acestuia sunt micromediul şi macromediul.

Micromediul în marketingul internaţional are aceleaşi componente ca în cazul marketingului intern, fiind definit de:

Definirea şi particularităţile marketingului internaţional

 

Marketingul internaţional este un marketing practicat pentru activităţile din afara graniţelor ţării şi se deosebeşte de cel intern prin aceea că, traversându-se frontierele, se schimbă o serie de restricţii economice, politice şi legale. Prin urmare, marketingul internaţional presupune extinderea strategiilor şi planurilor de marketing naţionale peste graniţele ţării. Despre el se poate vorbi de îndată ce are loc „derularea a cel puţin una din activităţile de marketing ale unei firme dincolo de graniţele ţării” (s.n.).

Subcategories

Back to Top