Java este o tehnologie inovatoare lansată de compania Sun Microsystems în 1995, care a avut un impact remarcabil asupra întregii comunitati a dezvoltatorilor de software, impunandu-se prin calitaţi deosebite cum ar fi simplitate, robustete si nu în ultimul rând portabilitate. Denumita initial OAK, tehnologia Java este formata dintr-un limbaj de programare de nivel înalt pe baza caruia sunt construite o serie de platforme destinate implemenrârii de aplicaşi pentru toate segmentele industriei software.

Back to Top