Rolul asigurărilor de persoane la sporirea şi consolidarea bugetelor familiare.

Asigurările de persoane sunt o măsură suplimentară de prevedere şi de economisire pe termen lung pentru cetăţinii şi pentru familiile lor în legătură cu producerea unor evenitemte în viaţa acestora. Aceste asigurări completează asigurările sociale şi asistenţa socială în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor populaţiei în caz de pierdere a capacităţii de muncă, de bătrâneţe sau in caz de deces.

Asigurarea recoltei culturilor agricole

In R.Moldova asigurările din agricultură se realizează pe baze contractuale. Prin contractul de asigurare, asigurătorul acordă protecţie de asigurare contra distrugerii depline sau parţiale a roadei culturilor agricole cauzate de diferite calamităţi naturale şi a altor interese ale asiguratului indicate în condiţiile de asigurare.

In baza condiţiilor de asigurare facultativă a culturilor agricole de grindină şi alte calamităţi naturale de la o companie de asigurare din R.Moldova, asigurătorul oferă protecţie pentru următoarele riscuri:

Condiţiile pentru existenţa unui interes asigurabil pentru asigurarea bunurilor

O cerinţă de bază pentru existenţa oricărui contract de asigurare este interesul asigurabil. Dacă pentru un contract de asigurare nu există interes asigurabil, acesta nu va fi valid din punct de vedere juridic. O persoană are interes asigurabil dacă producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere financiară sau un prejudiciu persoanei respective.

În cazul asigurării de bunuri, prin interes asigurabil se înţelege valoarea pecuniară a bunului, expusă pierderii, sau valoarea patrimonială ce poate fi pierdută de asigurat sau beneficiar, ca urmare a producerii evenimentului asigurat.

Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de asigurare

Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă sa platesca o prima asiguratorului care prea asupra sa riscul asigurat, obligindu-se, la producerea acestuia, sa plătească asiguratului sau unei terţe persoane o despăgubire sau suma asigurată. Din definiţia contractului de asigurare se pot desprinde caracterele juridice ale acestuia.

El este un contract personal, consensual, sinalagmatic, unic, oneros, cu executare succesiva, aleatoriu si de adeziune.

Elementele tehnice ale asigurărilor, ce exprimă condiţiile generale ale asigurărilor.

Conţinutul complex şi formele în care se perfectează asigurările sunt foarte variate. Cu toate acestea, ele au anumite elemente comune:

Subiectul asigurării – asigurarea implică o serie de părţi sau subiecte, pesoane fizice sau juridice, între care se nasc raporturi juridice pe temeiuri legale sau contractuale. Aceşti subiecţi sunt:

Back to Top