Definirea responsabilităţii sociale a întreprinderii

Etica şi responsabilitatea sociala sunt apropriate si întrepătrunse. Responsabilitatea sociala a firmelor reprezintă preocuparea managerilor de a întreprinde acţiuni care protejează şi îmbunătăţesc atât bunăstarea societăţii, cât şi interesele organizaţiei . Această preocupare este demonstrată de către managerii care consideră atât interesul pe termen lung al firmei lor cat şi relaţiile firmei cu mediul (societatea) în care operează.

Conceptul de etica afacerilor

Etica evidenţiază mecanismele interioare care determină acţiunile omului, comportamentul lui în interacţiunile cu cei din jur.

În societatea modernă, etica şi-a extins „tentaculele” în aproape toate domeniile „acaparând” şi businessul.

Conceptul de cultură organizaţională

Cultura organizaţională reprezintă un subiect al managementului, căruia în prezent i se acordă o mare atenţie. La nivel mondial interesul pentru cultura organizaţională s-a declanşat în deceniul al VII-lea al secolului XX. Cauza principală indirectă a reprezentat-o performanţele firmelor nipone explicate într-o măsură apreciabilă prin cultura lor specifică.

Page 2 of 2

Back to Top