Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: cunoaşteţi rolul şi importanţa economică a transportului în sistemul logistic; determinaţi importanţa transportului la nivel micro şi macroeconomic

Rolul şi importanţa economică a transportului în sistemul logistic

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: definiţi conceptul servirii; analizaţi metodele de măsurare a nivelului de servire; caracterizaţi componentele majore a servirii clienţilor; identificaţi, impactul servirii clienţilor asupra vînzărilor şi a profitului firmei.

Conceptul, esenţa servirii clienţilor

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: definiţi conceptul cumpărării; cunoaşteţi sursele de cumpărare; analizaţi relaţiile dintre cumpărător şi vînzător; identificaţi, evaluaţi şi selectaţi furnizorii.

Conceptul, esenţa şi obiectivele cumpărării

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să:cunoaşteţi conducerea cu factorul timp în realizarea procesului logistic; analizaţi perfecţionarea circulaţiei mărfurilor prin utilizarea conceptului logistic; caracterizaţi premisele şi problemele dezvoltării logisticii în Republica Moldova.

Conducerea cu factorul timp în realizarea procesului logistic

Atât pe piaţa produselor cu destinaţie industrială, cât şi pe piaţa bunurilor de consum public consumatorii devin tot mai sensibili faţă de timpul în decursul căruia se execută comanda lor.

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: cunoaşteţi stadiile evoluţiei organizării logistice; caracterizaţi stadiile de agregare funcţională; stadiile de integrare a proceselor logistice.

Principalele stadii ale evoluţiei organizării logistice

Scopul organizării activităţii logistice în întreprindere este coordonarea tuturor eforturilor prin definirea sarcinilor şi a relaţiilor de autoritate. Proiectarea celei mai adecvate structuri organizatorice logistice presupune cunoaşterea aprofundată a mutaţiilor care au avut loc, în structura de ansamblu a organizaţiilor.

Back to Top