Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: cunoaşteţi evoluţia istorică dintre logistică şi marketing; produs; preţ; promovare; analizaţi avantajele şi dezavantajele preţului de livrare uniform.

Evoluţia istorică a relaţiilor dintre logistică şi marketing

În prezent, logistica mărfurilor este un domeniu de studiu distinct, iar la nivelul multor organizaţii un departament special, separat de cel de marketing, de cel comercial şi de cel de producţie. Raporturile dintre logistică şi marketing au constituit obiectul multor controverse. Unii specialişti au considerat că logistica a dobândit dreptul de a exista independent, alţii susţin ideea apartenenţei logisticii la domeniul marketingului.

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: definiţi lanţul logistic; cunoaşteţi modele de lanţ logistic; caracterizaţi factorii care justifică existenţa lanţului logistic.

Esenţa şi activităţile lanţului logistic

Un lanţ logistic este o reţea de furnizori, producători, depozite, distribuitori şi detailişti, care prin planuri şi activităţi coordonate dezvoltă produse prin convertirea materiilor prime în bunuri finite. (Chandra and Grabis, 2007).

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: definiţi sistemul logistic; cunoaşteţi clasificarea sistemelor logistice; caracterizaţi riscurile şi metodele de asigurare a sistemelor logistice; evidenţiaţi importanţa controlului în sistemele logistice.

Obiective : după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: definiţi fluxurile materiale; cunoaşteţi rolul fluxurilor informaţionale în logistică; estimaţi calitatea serviciilor în logistică.

Tipologia fluxurilor materiale

Fluxurile materiale - reprezintă mişcarea progresivă în cadrul procesului de fabricaţie a materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, subansam- blelor etc. între depozitele de materiale şi secţiile de producţie şi între secţiile de finisare şi depozitele de produse finite.

Back to Top