Construcţie logistică : Depozit sau zonă de triere, nod al unei reţele care poate aparţine unui prestator, unei întreprinderi industriale sau unui distribuitor. Există 2 tipuri de depozite: depozitul de uzină, care are ca funcţie stocarea ieşirilor din lanţul de producţie al unei întreprinderi industriale şi depozitul central, care centralizează stocurile care provin de la mai multe unităţi de producţie.

Amplasament logistic : Zonă de activitate specializată în logistică.

Pol logistic: Sector care regrupează diverse amplasamente logistice într-un perimetru local.

Arie (zonă) logistică : Se defineşte la scara unei metropole, al unei regiuni chiar mai multor regiuni.

Servirea clienţilor

Servirea clienţilor constă în oferirea produsului clienţilor potenţiali, deoarece el nu are nici o valoare dacă nu ajunge în posesia acestora. Această operaţiune constă într-un proces complex, influenţat de mai mulţi factori, ca, de exemplu, frecvenţa livrării, siguranţa acesteia, nivelul stocului şi durata de îndeplinire a comenzii, el fiind determinat de interacţiunea tuturor acestor factori care influenţează procesul de oferire al produsului sau serviciului către cumpărători.

Gestiunea de producţie asistată de calculator permite automatizarea unui şir greu de calcule, respectând datele care vizează produsul şi gama de fabricaţie (nomenclatura, posturi de încărcare, ş.a.). ERP (Entreprise Resourse Planning) este un soft de gestiune integrată şi înseamnă Planificrae Resurselor în Întreprindere.

Informatia detine un rol crucial in desfasurarea corespunzătoare a activitatilor oricarei organzatii. Ca urmare, importanta sistemului informational in cadrul lantului de aprovizionare-livrare este una semnificativa, de aceasta depinzand in cele din urma gradul de satisfacere a nevoilor clientilor, deci eficienta si eficacitatea pe ansamblul organzatiei respective si al celor partenere.

Distribuţia acoperă toate activităţile din aval ale producţiei, permiţând administrarea combinată a transportului şi depozitării la cel mai mic cost, cu respectarea termenelor şi a cantităţilor cerute de clientul final. Coordonarea acestui proces constituie astăzi un avantaj concurenţial pentru întreprinderi. Distribuţia fizică, corespunde procesului de transfer al unui produs spre client in cadrul unui canal de distribuţie.

Importanţa subsistemului de aprovizionare materială rezultă şi din faptul că resursele materiale prezintă o pondere majoritară în costul total al producţiei, respectiv de peste 50% (în unele domenii industriale chiar şi de 80 %). Ca urmare, orice acţiune care determină reducerea costurilor materiale este benefică.

Back to Top