Piaţa reprezintă “totalitatea relaţiilor generate de actele de vânzare cumpărare, împreună cu fenomenele legate de manifestarea ofertei şi cererii de bunuri economice, inclusiv titlurile de credit, în conexiunea lor cu spaţiul şi timpul în care se desfăşoară”.

Din punct de vedere al ofertei totale, prezente pe piaţă la un anumit moment, aceasta \ este formată din totalitatea mărfurilor oferite spre vânzare de competitorii existenţi pe piaţă la un anumit moment. Asta înseamnă că piaţa totală  poate fi privită ca o sumă a tuturor produselor sau a tuturor întreprinderilor, existente pe piaţă la un  anumit moment După cum se observă, întreprinderile prezente pe piaţă realizează o serie întreagă de produse, pe care le oferă consumatorilor potenţiali.

Întreprinderea acţionează, la fel ca şi celelalte componente ale micromediului, sub influenţa altor factori de mediu, care acţionează pe un nivel superior. Aceşti factori de ordin general, îşi exercită influenţa lor asupra micromediului în mod indirect, iar efectele se resimt pe termen lung. Toţi aceşti factori, pe care întreprinderea, în general, nu-i prea poate influenţa, dar care acţionează asupra ei ca şi asupra celorlalte componente ale micromediului, alcătuiesc macromediul întreprinderii. Principalele componente ale macromediului întreprinderii sunt:

Orice întreprinderea funcţionează în condiţiile concrete pe care i le oferă mediul său extern. Astaînseamnă că rezultatele activităţii sale vor depinde, pe de o parte, de măsura cunoaşterii fizionomiei şi mecanismului de funcţionare a mediului, iar pe de altă parte, de posibilităţile şi pricepereaîntreprinderii de a fructifica oportunităţile şi de a evita primejdiile pe care acesta i le furnizează.

Mai întâi evoluţia marketingului a fost determinată de o dezvoltare extensivă, ce a determinat utilizarea marketingului în mai multe domenii, în economii cu un nivel de dezvoltare diferit precumşi în tot mai multe organizaţii.

După o perioadă, a apărut nevoia adaptării şi perfecţionării marketingului, în zonele deja „cucerite”. Din acel moment putem spune că avem de-a face cu o dezvoltare intensivă. Acest tip de dezvoltare a determinat o perfecţionare şi specializare a marketingului acolo unde era deja prezent. În momentul actual, deşi dezvoltarea extensivă nu s-a încheiat, rolul cel mai important în evoluţia marketingului îl are dezvoltarea intensivă.

Descoperirea şi utilizarea marketingului, pe baze ştiinţific determinate, nu coincide cu apariţia şi utilizarea anumitor elemente practice, care astăzi reprezintă componente ale marketingului.

Subcategories

Back to Top