Obiectul microbiologiei

Microbiologia este o ştiinţă fundamentală care studiază morfologia, fiziologia şi sistematica microorganismelor, originea şi evoluţia lor, fenomenele de ereditate şi variabilitate microbiană. Etimologia cuvântului provine din limba greacă: micros = mic; bios = viaţă; logos = ştiinţă.

CTC cuprinde toate etapele producerii în UAP şi are o mare imortanţă în vederea efectuării controlului calităţii produselor alimentare. Datorită CTC este determinată calitatea materiei prime, semifabricatelor şi produselor finite, normele de materie primă utilizate, corectitudinea proceselor tehnologice.

Scopul disciplinei CTC constă în instruirea viitorilor specialişti din domeniul TAP pentru a determina calitatea materiei prime, semifabricatelor şi produselor finale, de asemenea coordonarea întrebărilor privind realizarea produselor, modificările proceselor tehnologice.

Interesele firmelor producătoare şi comerciale în satisfacerea diverselor nevoi ale consumatorilor se materializează prin eforturile acestora de a-şi mobiliza toate resursele de care dispun (tehnice, economice, umane) pentru adaptarea permanentă a ofertei la piaţă.

Pe de altă parte consumatorul, confruntat cu mutaţiile universului socio - economic actual, a devenit prudent şi neiertător, şi asta mai ales datorită resurselor limitate de care dispune. Chiar şi obiceiurile de consum care depind de numeroşi factori, sunt legate conştient sau nu de problema alocării acestor resurse (financiare, de timp etc).

Odată cu dezvoltarea şi diversificarea producţiei de bunuri, asistăm la evoluţii spectaculoase şi în domeniul producţiei de ambalaje, căruia i se impun cerinţe din ce în ce mai complexe.

Din punct de vedere tehnic, ambalajul este definit ca un ansamblu de materiale, destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor şi facilitării operaţiilor de circulaţie tehnică a mărfurilor.Din punct de vedere economic, ambalajul poate fi apreciat ca un produs finit oarecare, obţinut în urma unor eforturi materiale, financiare etc.

Back to Top