Merceologia mărfurilor alimentare

Oul este un produs deosebit de valoros pentru alimentaţia omului datorită atât bogăţiei lui în factori nutritivi indispensabili organismului cât şi gradului ridicat de asimilare a nutrienţilor din compoziţia sa (coeficientul de digestibilitate este de 80-95%). 

În vorbirea curentă, denumirea simplă de "ouă" este atribuită ouălor provenite de la găini, deoarece acestea se produc, se comercializează şi se consumă în cele mai mari cantităţi. Mai rar sunt folosite în consum şi ouă de raţă, curcă, gâscă, prepeliţă.

Deoarece produsele alimentare au ca trăsătură specifică perisabilitatea, este foarte important de cunoscut şi controlat factorii care le influenţează stabilitatea produselor alimentare respectiv procesele capabile să le producă modificări calitative precum şi posibilităţile de stabilizare a lor pe o perioadă cât mai îndelungată de timp.

Odată cu dezvoltarea şi diversificarea producţiei de bunuri, asistăm la evoluţii spectaculoase şi în domeniul producţiei de ambalaje, căruia i se impun cerinţe din ce în ce mai complexe.

Din punct de vedere tehnic, ambalajul este definit ca un ansamblu de materiale, destinat protecţiei calităţii şi integrităţii produselor şi facilitării operaţiilor de circulaţie tehnică a mărfurilor.Din punct de vedere economic, ambalajul poate fi apreciat ca un produs finit oarecare, obţinut în urma unor eforturi materiale, financiare etc.

Interesele firmelor producătoare şi comerciale în satisfacerea diverselor nevoi ale consumatorilor se materializează prin eforturile acestora de a-şi mobiliza toate resursele de care dispun (tehnice, economice, umane) pentru adaptarea permanentă a ofertei la piaţă.

Pe de altă parte consumatorul, confruntat cu mutaţiile universului socio - economic actual, a devenit prudent şi neiertător, şi asta mai ales datorită resurselor limitate de care dispune. Chiar şi obiceiurile de consum care depind de numeroşi factori, sunt legate conştient sau nu de problema alocării acestor resurse (financiare, de timp etc).

Back to Top