Clasa File nu se refera doar la un fisier ci poate reprezenta fie un fisier anume, fie multimea fisierelor dintr-un director. O instanta a acestei clase poate sa reprezinte asadar:un fisier sau un director. Specificarea unui fisier/director se face prin introducerea caii absolute spre acel fisier sau a caii relative fata de directorul curent. Acestea trebuie sa respecte conventiile de specificare a cailor si numelor fisierelor de pe masina gazda.

Utilitate clasei File consta în furnizarea unei modalitati de a abstractiza dependentele cailor si numelor fisierelor fata de masina gazda precun si punerea la dispozitie a unor metode pentru lucrul cu fisere si directoare la nivelul sistemului de operare.

Biblioteca Java.uitl defineste clasa StringTokenizer care faciliteaza separarea unui sir de caractere in simboluri. Pentru a separa un sir de caractere, trebuie sa cream un obiect StringTokenizer, specificand sirul si caracterul special, utilizat de sir pentru a indica(delimita componenetele). Constructorii acestei clase sunt:

Aceste clase ofera metode prin care un flux nu mai este vazut ca o însiruire de octeti, ci ca o sursa de date primitive. Prin urmare vor furniza metode pentru citirea si scrierea datelor la nivel de tip de data si nu la nivel de octet. Constructorii si metodele cele mai importante sunt urmatoarele:

Fluxurile pentru lucrul cu fisiere sunt cele mai usor de înteles. Clasele care implementeaza aceste fluxuri sunt urmatoarele:

  • FileReader, FileWriter - caractere
  • FileInputStream, FileOutputStream – octeti

Un obiect include date ti metode (operatii) care permit modificarea datelor. Obiectul executa o operatie atunci cand primette o cerere (un mesaj) de la un client. Mesajele reprezinta singura cale prin care un obiect este determinat sa execute o operatie, iar operatiile sunt singurul mod de a modifica datele interne ale obiectului. Din cauza acestor restrictii, starea interna a obiectului se spune ca este încapsulata: ea nu poate fi accesata direct, iar reprezentarea ei este invizibila dinspre exteriorul obiectului. Pentru fiecare operatie declarata într-un obiect se precizeaza numele, parametrii ti valoarea returnata. Aceste elemente formeaza semnatura operatiei.

Back to Top