La nivel microeconomic, cheltuielile de producţie şi costurile reprezintă informaţii necesare oricărui cadru de conducere. Pentru a fi utile procesului de management, informaţiile menţionate necesită:

  • organizarea evidenţei cheltuielilor de producţie pe obiecte de calculaţie (faze, comenzi, produse etc.), pe feluri de activitate şi mai ales pe categorii de cheltuieli;
  • calcularea costului unitar al produsului.

Metoda normativă de calculaţie a costurilor vizează stabilirea cu anticipaţie a costurilor de producţie, ţinand seama de normele existente, urmărirea periodică a abaterilor şi modificărilor de la norme şi calculul costului efectiv al produselor. Antecalculaţiile pe produse sunt denumite, potrivit acestei metode, costuri normative (sau costuri etalon).

Purtătorul de costuri in cazul metodei normative diferă de la o organizaţie economică la alta şi este influenţat de o serie de factori care depind de modul de organizare şi de caracteristicile tehnologiei producţiei. Astfel, calculaţiile pot fi pe fiecare piesă, subansamble şi produse (in industria constructoare de maşini); direct pe produs (in industria uşoară şi alimentară), pe semifabricate sau produs finit (in industria chimică).

Metoda GP (concepută pentru prima dată in Franţa de Gabriel Perrin) are ca scop stabilirea cat mai exactă a unor indici (sau coeficienţi) de echivalenţă numiţi GP -uri. In esenţă, GP-ul exprimă o unitate de măsură a neterminată), denumită „eforturi de producţie”. Efortul de producţie poate asigura, potrivit acestei metode, omogenitatea producţiei unei organizaţii economice, indiferent de varietatea produselor, de metoda de fabricaţie, de locul unde se desfăşoară (maşină, grup de maşini, atelier, secţie etc.).

Posibilitatea de a controla preţul este influenţată de natura concurenţei existente pe piaţă. Unele organizaţii acţionează pe pieţe extrem de competitive, iar altele deţin controlul pieţei din care fac parte. Intre aceste două extreme, există o multitudine de variaţii ale tipului de concurenţă şi ale puterii de a stabili preţul. Totalitatea organizaţiilor care fabrică şi comercializează acelaşi produs formează o ramură de producţie.

Subcategories

Back to Top