În diverse lucrări de specialitate există mai multe definiţii şi explicaţii ale conceptului de cost. Cea mai simplă definiţie consideră costul de producţie ca fiind „totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea mărfurilor (produse sau servicii)”. Majoritatea definiţiilor despre cost se referă la cheltuielile ce apar în relaţia aprovizionare - producţie - desfacere.

La nivelul organizaţiilor cunoaşterea şi înţelegerea costurilor de producţie prezintă importanţă din următoarele motive:

Pentru o inţelegere completă microeconomiei aplicate, este deosebit de important să cunoaştem teoria producţiei. Seria producţiei reprezintă fundamentul teoriei ofertei care, aşa cum aţi putut vedea, ne pune la dispoziţie conceptele esenţiale pentru a inţelege mecanismele de formare a preţurilor. Mai mult, deciziile de producţie joacă un rol determinant in procesul decizional.

Legat de producţie, managerii iau patru tipuri de decizii:

Modelul de comportament al consumatorului

Aflaţi in situaţia procurării unor mărfuri, consumatorii acţionează in mai multe direcţii, dintre care fundamentale suntconsiderate următoarele:

  • efectuarea diferitelor combinaţii intre mărfuri (micşorarea cantităţii la unele mărfuri şi creşterea compensatorie la alte mărfuri) prin care să-şi asigure acelaşi nivel de satisfacţie (sau de utilitate), deci să aibă o atitudine de indiferenţă;
  • sporirea cantităţii de mărfuri consumate (la o parte sau la toatemărfurile) permite creşterea nivelului de satisfacţie (utilitate);
  • diminuarea cantităţilor de mărfuri consumate (la o parte sau la toate mărfurile) determină scăderea nivelului de satisfacţie (utilitate).

Am arătat anterior că elasticitatea cererii faţă de preţ nu este singura formă de elasticitate a cererii. Uneori economiştii şi managerii doresc să cunoască reacţia consumatorilor in situaţia cand preţul produsului rămane neschimbat, dar se modifică veniturile sau preţul bunurilor conexe.

De aceea, pe langă elasticitatea cererii faţă de preţul produsului se mai calculează elasticitatea cererii faţă de veniturile consumatorilor şi elasticitatea incrucişată sau faţă de preţul bunurilor conexe.

Să presupunem că proprietarul unei patiserii are in vedere creşterea preţului pateurilor cu branză, de la 4.000 lei la 5.000 lei pe bucată. Cum vor reacţiona cumpărătorii? După cum ştiţi deja, ca urmare a legii cererii, cantitatea cerută scade ori de cate ori creşte preţul.

Cu cat va scădea insă cantitatea cerută la această creştere de preţ de 25%: cu mai mult sau mai puţin de 25%? Pentru a afla, proprietarul patiseriei trebuie să ştie cat de sensibili vor fi cumpărătorii la această modificare sau, in limbaj economic, care este elasticitatea cererii faţă de preţ.

Subcategories

Back to Top