Cantitatea oferită este cantitatea pe care ofertanţii sunt dispuşi şi capabili să o ofere la un moment dat, la un anumit preţ al pieţei, in condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi. Cantitatea dintr-un anumit bun oferită spre vanzare pe o anumită piaţă depinde de un număr mare de factori.

Cei mai importanţi dintre aceştia sunt:

Mulţimea corespondenţelor dintre diferitele preţuri ale unui bun şi cantităţile cerute de consumatori la preţurile respective, in condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi se numeşte cerere sau funcţia cererii. Această funcţie reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de economişti.

Preţul produsului reprezintă, la randul lui, cel mai important factor de influenţă a cantităţii pe care consumatorii sunt dispuşi şi capabili să şi-o procure. După cum am arătat anterior, cantitatea cerută variază invers proporţional cu preţul.

Piaţa reprezintă un aranjament prin care cumpărătorii şi vanzătorii se întalnesc sau comunică, în scopul tranzacţionării unor produse sau servicii, astfel încat şi unii şi ceilalţi să fie satisfăcuţi. Acest aranjament nu presupune neapărat existenţa unui loc fizic în care cumpărătorii şi ofertanţii să se afle faţă în faţă.

Succesul în afaceri impune ocuparea unei poziţii favorabile pe piaţă. În acest scop, este absolut necesar ca directorii marilor corporaţii, proprietarii micilor întreprinderi, cat şi conducătorii unor instituţii nonprofit – cum ar fi spitalele sau universităţile – să înţeleagă ce forţe stau la baza oportunităţilor şi ameninţărilor care apar în mediul concurenţial. Să cunoască mecanismele de stabilire a cererii, preţurilor, costurilor, numărul de concurenţi şi forţa lor, pentru a putea estima profitabilitatea şi a acţiona în vederea maximizării ei.

Venitul naţional reprezintă ansamblul veniturilor încasate de agenţii economici naţionali, indiferent unde îşi desfăşoară activitatea în lume. Ca şi la nivel microeconomic, la nivel macroeconomic, venitul nu poate fi decât consumat sau economisit.

Subcategories

Back to Top