Importanţa agriculturii in ţările in dezvoltare

Importanţa agriculturii a fost subliniată chiar de David Ricardo, care aprecia că progresele realizate in agricultură au un efect de antrenare a productivităţii in toată economia. O agricultură de inaltă productivitate contribuie la procesul de dezvoltare economică a unei ţări pe mai multe căi.

Ea este o sursă de materii prime pentru alte industrii, in special pentru cea alimentară. Pe baza economiilor realizate in acest sector şi a taxelor furnizate de agricultură, se crează o sursă de investiţii pentru celelalte sectoare aflate in creştere. Sporirea veniturilor populaţiei ce lucrează in agricultură crează premise pentru creşterea cererii pentru alte categorii de produse. Agricultura contribuie, de asemenea, la imbunătăţirea situaţiei balanţei de plăţi prin veniturile din exportul de produse agricole.

Asociaţia Ţărilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Asociaţia Ţărilor din Asia de Sud-EstASEAN (Association of South-East Asian Nations) – este una dintre cele mai vechi şi mai importante formule de integrare economică din Asia şi chiar din lume. Asociaţia a fost infiinţată pe 8 august 1967, ca un for de cooperare economică şi politică intre statele Asiei de Sud-Est. Printre membrii fondatori s-au numărat: Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore şi Thailanda.

Integrarea in America de Nord – Zona de Liber Schimb din America de Nord (North America Free Trade Agreement – NAFTA) Lansand la 1 ianuarie 1994 Acordul de Liber Schimb Nord American, America de Nord este promotoarea unei grupări regionale care a implicat incă de la inceput limitarea la doar două aspecte economice – comerţ şi investiţii. Deşi nu s-au propus obiective la fel de ambiţioase precum sunt cele ale Uniunii Europene, anumite domenii – probleme de mediu şi condiţiile de muncă – sunt deja acoperite prin prevederile acordului.

Integrarea economică interstatală a debutat in perioada postbelică, cuprinzand ţări din toate colţurile lumii, atat dezvoltate, cat şi in dezvoltare. De la o zonă la alta a economiei mondiale există deosebiri in ceea ce priveşte momentul declanşării procesului de integrare, ritmul evoluţiei sale, formele concrete de manifestare şi, mai ales, performanţele realizate. Fără indoială, „vitrina publicitară” a integrării interstatale o constituie Uniunea Europeană.

Apariţia şi dezvoltarea aranjamentelor economice regionale, concomitent cu adancirea procesului de globalizare sunt două forţe dinamice şi uneori contradictorii care definesc economia mondială contemporană. Desfăşurarea concomitentă a globalizării şi regionalizării a generat o economie mondială din ce in ce mai interdependentă.

Procesul de regionalizare se desfăşoară concomitent cu procesul de globalizare a economiei. Ambele tendinţe, globalizarea şi regionalizarea, determină diversificarea relaţiilor dintre entităţi economice (in special state şi corporaţii), făcand să se atenueze, cel puţin din punct de vedere economic, rolul graniţelor naţionale.

Subcategories

Back to Top