Structura geospaţială şi geoeconomică a lumii contemporane

Dezvoltarea economica şi politică este indispensabil legata de spaţiu. Spaţiul reprezintă o coordonata a dezvoltării, analiza căruia ar da răspuns la una dintre intrebările vitale pentru ştiinţa şi practica economică: unde să se producă bunurile economice cu cheltuieli minime şi efecte maxime. Intreaga istorie a omenirii poate fi redusă la o luptă perpetuă pentru spaţiu. „Goana” după spaţiu a fost o preocupare de bază pentru toţi subiecţii geopolitici.

Spaţiul poate fi structurat din punct de vedere geopolitic, geoeconomic, iar elementele de baza ale acestuia sunt: statul, teritoriul economic, acvatoriul, zona economică, enclava, coridoarele de transport etc.

Geoeconomia este considerată, pe drept cuvant, „cheia” cunoaşterii lumii contemporane in pragul sec. 21 şi a apărut ca un nou curent in ştiinţa economică şi geografică la finele sec. XX. Baza acestei ştiinţe o constituie geopolitica. Analiza interacţiunilor economice şi geopolitice dintre regiunile şi ţările lumii permit de a concluziona că avem o situaţie principal nouă, asistăm la o restructurare globală a sistemului economic mondial. Etapa postindustrială a generat formarea in lume a unor noi sisteme geoeconomice in lume.

In cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de comunicare in legătură cu dimensiunea valorică a activităţii economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc in cazul comunităţii umane, se realizează cu ajutorul monedei, a banilor, in sensul cel mai larg. Pentru a inţelege acest proces, va trebui să parcurgem componentele principale ale modelului semiotic de comunicare in general şi, apoi, particularităţile modelului de comunicare prin bani.

Sintetizat de ştiinţa comunicării prin semne, Semiotica, modelul comunicării are in vedere mai multe elemente şi conexiuni.

Poziţia Romaniei in circuitul economic internaţional

In evoluţia sa, Economia mondială a determinat accentuarea interdependenţelor economice dintre toate economiile naţionale. Dezvoltarea internă a unei economii nu mai este posibilă decat in contact direct şi divers cu fluxurile economice internaţionale, atat in privinţa asigurării de intrări (materii prime, utilaje, tehnologii, informaţii de produs sau economico-financiare etc.), cat şi in privinţa valorificării unei părţi importante din ieşirile-rezultate (produse, servicii).

Fenomenul mondo-financiar şi monetar

Avand drept obiect de studiu fenomenul repartiţiei financiare şi de credit şi al activităţii monetare pe plan internaţional, Economica fenomenului respectiv işi propune, pentru inceput, cunoaşterea aspectelor de conţinut ale fenomenului respectiv. Punctul de plecare in această cercetare il reprezintă Teoria sistemelor şi conceptele sale referitoare la categoria de sistem.

Pentru Bertalanffy, părintele teoriei sistemelor, o mulţime de elemente m formează un sistem atunci cand pe ea se realizează o relaţie R, cu proprietăţile fixate P. Relaţia R este o conexiune sau o legătură de ordine in sistem.

Subcategories

Back to Top