Serviciile si economia

Sectorul serviciilor se află într-o continuă schimbare şi diversificare, motiv pentru care şi abordările teoretice sunt diferenţiate şi controversate.

Tipologia diversă îngreunează stabilirea şi aplicarea unor norme unitare pentru servicii, pe de o parte, iar pe de altă parte există şi caracterul „difuz” al serviciilor, care face ca servicii diferite, să nu poată fi tratate distinct pentru că sunt asociate foarte strâns, iar altele sunt asociate unor produse care sunt comercializate la nivel naţional sau internaţional, astfel că serviciul nu poate fi separat sau evidenţiat din punct de vedere statistic.

Read more ...

Funcţia de motivare

Motivarea: esenţă şi tipurile

Etimologia motivării provine de la „movere”- ceea ce înseamnă deplasare. 

Motivaţia reprezintă suma forţelor energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul uman spre un scop anumit. La baza comportamentului uman stau motivele, ce sînt resimţite ca expresie a nevoilor şi aşteptărilor umane, precum şi recompensele sau stimulentele.

Read more ...

Cultura organizaţională

Conceptul şi componentele culturii organizaţionale.

Sunt o serie de definiţii privitor la conceptul de cultură organizaţonală. Potrivit lui N. Oliver CO constă într-un set de credinţe partajat de cea mai mare parte a personalului unei organizaţii, referitoare la cum oamenii ar trebui să se comporte în procesul muncii şi la cele mai importante scopuri şi sarcini de realizat. În opinia lui O.

Read more ...

Procesul de comunicare şi sistemul informaţional.

Sistemul informaţional (S.I.)

Sistemul informaţional (S.I.) reprezintă totalitatea metodelor, procedurilor şi mijloacelor folosite in procesul informaţional, care reprezintă ansamblul operaţiilor de culegere, transmitere şi prelucrare a datelor, sistematizare, analiză, păstrare şi valorificare a informaţiilor.

Rolul sistemului informaţional consta in acordarea informaţiei, necesare diagnosticului situaţiei din organizaţie şi reprezintă o premiza a deciziilor ce trebuie adoptate: reprezintă instrument de întărire a disciplinei şi sporirii a responsabilităţii.

Read more ...

Mediul de activitate al organizaţiei

Mediul exterior al organizaţiei

Asigurarea unei funcţionalităţi eficiente a organizaţiei necesită cunoaşterea de către manageri a tuturor variabilelor endogene şi exogene care influenţează activitatea organizaţiei. Succesul organizaţiei depinde gradul în care întreprinderea reuşeşte să se acomodeze şi să controleze influenţa factorilor din mediul exterior. Factorii din exteriorul organizaţiei care acţionează într-o formă sau alta asupra acestea reprezintă contextul în care organizaţia există.

Read more ...

Evoluţia managementului ca ştiinţă

Dezvoltarea managementului se poate structura în 2 etape principale:

Conducerea empirică – utilizarea experienţei şi intuiţiei în procesul decizional, în coordonarea şi controlul activităţilor. În această etapă funcţia de conducere revenea proprietarilor organizaţiei, neexistînd diferenţa dintre proprietar şi conducător.

Read more ...

Conceptul şi conţinutul disciplinei Management

Management – proces prin care se actioneaza împreuna, cu si prin altii pentru a realiza obiectivele organizatiei într-un mediu în continua schimbare.

Management - este cuvant american care nu poate fi tradus în alte limbi dar este preluat si utilizat.

La origine – cuvantul latin “manus” – mana, adica manuirea haturilor la cailor ce trag o caruta. În limbaj modern ar fi manevrare sau pilotare.  In engleza „to manage’’- a tine un cal de frau, a administra, a duce ceva la bun sfarsit.

Read more ...

Ce este strategia de piata

Necesitatea adaptării firmei la cerinţele mediului economico-social în care îşi desfăşoară activitatea, reprezintă o condiţie importantă pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente. Această capacitate de adaptare măsurată prin sinergia întreprinderii, depinde de potenţialul material, uman şi financiar de care dispune aceasta, precum şi de modul cum este el materializat în raport cu cerinţele pieţei.

Read more ...

Mixul de marketing

Dezvoltarea conceptului de "mixul de marketing" poate fi considerată una dintre ideile dominante în practica şi teoria marketingului modern.

Din punct de vedere conceptual, termenul de "mixul de marketing" a fost dezvoltat la bază de către profesorul Neil H. Borden pentru a descrie combinaţia potrivită, pentru un set particular de circumstanţe, a 4 elemente cheie, care constituie partea principală a oricărui program de marketing dintr-o firmă (Wilmshurst şi Mackay, 2002).

Read more ...

Imaginea unui om de afaceri.

Există o artă a modului de a te îmbrăca bine pentru locul de muncă sau la o întâlnire de afaceri. Fiecare om de afaceri trebuie să aibă un stil propriu al îmbrăcămintei prin care îşi poate exersa spiritul creativ atâta timp cît modul lui de a se îmbrăca rămâne adecvat serviciului respectiv.

Read more ...

Codul manierelor în afacerile internaţionale

Caracteristici ale omului de afaceri american

În general, americanii au un simţ foarte dezvoltat al competiţiei şi doresc să reuşească într-un timp cât mai scurt. Orice obstacol este îndepărtat fără regret. Chiar dacă acţiunile lor sunt coordonate printr-un plan pe termen lung, omul de afaceri american gândeşte mai întâi pe termen scurt.

Read more ...

Structura organizatorica a întreprinderii

Ca expresie a organizarii formale, structura organizatorica a unei întreprinderi se proiecteaza pe baza unor norme, reguli, principii si documente oficiale.

Structura întreprinderii , componenta a structurii generale a firmei, reflecta “anatomia întreprinderii”; modul de concepere, detaliere si implementare a acesteia influenteaza nemijlocit activitatile impuse de realizarea obiectivelor întreprinderii.

Read more ...

Strategii economice ale întreprinderii

În economia de piata întreprinderile îsi desfasoara activitatea în conditiile unei puternice competitii, atat pe piata interna, cat si pe cea externa. Pentru a putea realiza obiectivele propuse, firma trebuie sa-si desfasoare activitatea pe baza unor strategii economice bine fundamentate sub raport tehnic si economic.

Read more ...

Planul economic si planul de afaceri al întreprinderii

Planul economic al întreprinderii. Cuprins si mod de elaborare

În conditiile unei planificari formale fiecare întreprindere îsi întocmeste un plan economic de ansamblu, denumit si plan agregat, care cuprinde un ansamblu de planuri elaborate pe diferite domenii de activitate (financiar, financiar-contabil) denumite potrivit practicii existente si sectiuni ale planului.

Read more ...

Sisteme de management privind siguranta alimentelor

Inocuitatea produselor alimentare

Alimentele pot vehicula accidental impuritati capabile sa le afecteze inocuitatea. Numarul mare de factori exogeni de agresiune asupra alimentelor, caracterul aleatoriu al acestora, amplitudinea si însumarea diferitelor categorii de noxe pot fi tinute sub control numai în masura în care sunt cunoscute sursele posibile de agresiune.

Read more ...

From standard finance to behavioural finance

Standard finance stand on the arbitrage principles of Miller & Modigliani, the portfolio principles of Markowitz, the capital asset pricing theory of Sharpe, Lintner & Black, and the option-pricing theory of Black, Scholes & Merton.

These approaches consider markets to be efficient and are highly normative and analytical.

Read more ...

Famous real-world bubbles

Having concluded in the previous chapter that behavioural factors, to a large extent, can help us account for cross-sectional anomalies and aggregate stock market puzzles time has come to look into some of the most famous financial bubbles.

Read more ...

A First Look at Investments

Historical Rates of Return Background and Market Institutions

The subject of investments is so interesting that I first want to give you a quick tour, instead of laying all the foundations first and showing you the evidence later. I will give you a glimpse of the world of historical returns on the three main asset classes of stocks, bonds, and 'cash," so that you can visualize the main patterns that matter—patterns of risk, reward, and co variation.

This chapter also describes a number of important institutions that allow investors to trade equities.

Read more ...

Overview of Equity-Related Market Institutions

Let's look into the institutional arrangements for equity trading. After all, from our corporate perspective, stocks are more interesting than many other financial instruments, such as foreign government bonds, even if there is more money in foreign government bonds than in corporate equity.

Read more ...

Savings and Budgeting

Savings for some future event, at its most basic level, is the disciplined act is putting money in some vehicle that will give a return on one’s investment. It can be as simple as a savings passbook account or CD, or as complex as bonds, notes and mortgages. The more complex the vehicle, the more the return and risk vary.

Read more ...

Equities: Stocks, Derivatives, Bonds

Investing in the stock market can be financially rewarding. It can also be risky. A basic understanding of stocks is vital if an individual hopes to successfully navigate the complexities of investing.

Read more ...

Personal Income Tax: Filing Status, What is Taxable, Deductions, Exemptions, Tax Shelters Preparing for the Coming Year

It’s been said that death and taxes are the only certain things in life. Income tax – on all levels – is the government’s chief means of generating revenue. It is also the most complex of all subjects, due to confusing law verbiage and the vastness of the Internal Revenue Service Code which never seems to decrease in volume.

Read more ...

Economic Essence, Functions and Classification of Insurance

Economic essence and functions of insurance.

Insurance is a complex of economic relations associated with forming the insurance fund at the expense of the insurers with the purpose of covering the loses caused by some unfavourable events, stipulated in the contract.

Read more ...

Juridical Aspects of Insurance Activity

Forms of insurance activity.

Nowadays there are the insurance companies of the following legal forms:

Joint-stock insurance companies are companies that are formed to carry out insurance operations, which nominal capital is formed by issuing or selling shares. They usually function on the same legal basis as other joint-stock companies and can carry out any kinds of insurance on license basis.

Read more ...

The marketing plan


Improving your competitive edge

A Marketing Plan is a written strategy for selling the products/services of a new business. It is a reflection of how serious a company is in meeting the competition head on, with strategies and plans to increase market share and attract customers. An effective Marketing Plan is backed by carefully collected market, consumer and competitor information, sometimes citing professional advice.

Read more ...

The classical model

The classical model” was a term coined by Keynes in the 1930s to represent basically all the ideas of economics as they apply to the macro economy starting with Adam Smith in the 1700s all the way up to the writings of Arthur Pigou in the 1930s. In this chapter I will describe the main characteristics of what we now call the classical model and how the macroeconomic variables are determined in this model. As discussed in the previous section, we focus on the cycles and all the components included in the GDP (consumption, investment, importsand exports) are variables where the trend has been removed.

Read more ...

Macroeconomic models

We have now reached the second part of this book. The first Interest rate was a description of the macroeconomic variables and institutions. In the second part, we will analyze how these variables fit together and present models that explain the main macroeconomic variables.

Read more ...

Interest rate

When you borrow money, you usually have to pay a fee for the loan. This fee is often called interest, particularly if the fee is proportional to the amount you borrow. The interest rate is commonly expressed as a percentage of the size of the loan per unit of time, typically per year.

If the interest rate is 10% per year, you must, for example, pay 1,000 per year if you borrow 10,000. The interest rate may be fixed or floating. If it is fixed, you will pay the same percentage for the entire duration of the loan. With a floating interest rate, the interest rate will change regularly depending on market conditions.

Read more ...

Money and banks

Money

Before discussing macroeconomic models we must define what we mean by money. Money has a long and interesting history and an understanding of how we came to use money is useful for any macroeconomist. Unfortunately, there is not enough space to describe how money was “invented” and how it evolved over time. There are, however, many excellent descriptions on the Internet.

Read more ...

The Labor Market

An important macroeconomic variable is the total amount of labor that is used in a certain time period. The amount of labor and the amount of capital are important explanatory variables for production and GDP. Another reason for the importance of the amount of labor is that it is related to the unemployment rate – a macroeconomic variable which is clearly important.

Read more ...

Exchange rate

The exchange rate is defined as the price of one unit of currency in terms of another currency. If one euro costs 1.5 USD then 1 USD costs 1/1.5 = 0.667 euro. If the exchange rate is stated in terms of the euro (for example, 1.5 USD/euro) then the euro is called the base currency or the unit currency.

Read more ...

Inflation: Causes, Costs, and Current Status

Since the end of World War II, the United States has experienced almost continuous inflation— the general rise in the price of goods and services. It would be difficult to find a similar period in American history before that war. Indeed, prior to World War II, the United States often experienced long periods of deflation. It is worth noting that the Consumer Price Index (CPI) in 1941 was virtually at the same level as in 1807.

Read more ...

The Modus operandi of inflation

Money originates in one of two ways. One way is by depositing gold, the value of which is credited to the depositor on a bank account. However, the bulk of the nation's "purchasing power" stems from credit extended by banks,! be it by loaning funds or by purchasing securities (bonds).

Read more ...

Inflation's syndrome

Galloping and creeping inflation

In the summer of 1923, the German inflation was rapidly heading toward the grand finale: total repudiation of the currency. As an instructor in a Berlin college, this writer drew a monthly salary that had been raised from an inflated 10,000 marks or so in early 1922 to 10,000,000 marks by July, 1923, and the whole amount was being paid twice a month; then, once every week; then once each day.

Read more ...

What Is Inflation?

 

It may be one of the most familiar words in economics. Inflation has plunged countries into long periods of instability. Central bankers often aspire to be known as “inflation hawks.” Politicians have won elections with promises to combat inflation, only to lose power after failing to do so.

Read more ...
Back to Top