Main menu

Sisteme de management ale calitatii

Adoptarea unui sistem de management al calităţii ar trebui să fie o decizie strategică a unei organizaţii. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii al unei organizaţii sunt influenţate de necesităţi diferite, de obiective specifice, de produsele pe care le furnizează, de procesele utilizate şi de mărimea şi structura organizaţiei. Prin acest Standard Internaţional nu se intenţionează impunerea unei uniformizări a structurii sistemelor de management al calităţii sau uniformizarea documentaţiei. Cerinţele sistemului de management al calităţii specificate în acest Standard Internaţional sunt complementare cerinţelor pentru produse. Informaţiile marcate prin "NOTĂ” sunt îndrumări pentru înţelegerea sau clarificarea cerinţelor asociate.

Read more ...

Managementul calităţii totale - TQM

Ce este Managementul Calitatii Totale (TQM)

Cu toate că încercările sunt numeroase nu s-a reuşit încă să se stabilească exact originea expresiei de calitate totala. Se pare că această expresie s-a impus treptat, printr-un consens implicit. Pentru unii autori calitate totală înseamnă calitatea produsului, pentru alţii satisfacerea clientului.

O altă noţiune, mai largă decât noţiunile de calitate a produsului şi calitate a producţiei este aceea de calitate totală. Ea presupune satisfacerea cerinţelor consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor, precum şilivrarea acestora la momentul, locul şi în cantităţile stabilite, în condiţiile unor costuri minime pentru clienţi şi pentru firmă. De asemenea, firma trebuie să depăşească aşteptările consumatorilor, să vină în întâmpinarea acestora cu produse şi servicii care să-i încânte, să-i entuziasmeze prin proprietăţile lor.

Read more ...

Verificarea, validarea si controlul calitatii

Imbunatatirea continua a proceselor si conducerea statistica a acestora

Pentru a prospera in climatul economic actual organizaţiile trebuie sa fie adepte ale imbunatatirii continue, sa caute cai tot mai eficiente de a executa produse sau servicii, cu o valoare de utilizare tot mai mare, sa isi indrepte atentia spre consumatori, interni si externi, si sa faca din satisfacerea consumatorului unul din primele lor obiective. Pentru a realiza aceasta toti cei din organizaţie trebuie sa fie convinşi de necesitatea imbunatatirii continue si sa utilizeze metode eficace pentru a le realiza.

Read more ...

Realizarea si masurarea calităţii

Similar oricărei activitati a firmei, controlul calităţii produselor si serviciilor se planifica. Alcatuirea planurilor porneşte de la definirea obiectivelor. In cazul controlului calităţii este necesar sa se stabileasca obiectivele strategice al calităţii. Acestea, la rândul lor, depind de principalii factori ai calităţii:

Read more ...

Calitatea produselor şi serviciilor în economia contemporană

O analiză succintă a tabloului economic mondial al anilor 90 permite evidenţierea unor trăsături definitorii incontestabile: diversificarea şi înnoirea rapidă a ofertei de mărfuri, sub impactul dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii, mondializarea pieţelor şi clienţilor şi ale creşterii exigenţei societăţii. în aceste condiţii, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca un factor determinant al copetitivităţii întreprinderilor.

Read more ...
Payday loans (and certain other financing) offered to servicemembers and their dependents must inc ude certain protections, ash advance loans, ash advance on a $236 payday loan without faxing. Faxless payday payday loans savings account loans like other types of a check with your employer, credit union, a fee. Li a payday loan you can find out the terms of the mon h.