Inocuitatea produselor alimentare

Alimentele pot vehicula accidental impuritati capabile sa le afecteze inocuitatea.

Numarul mare de factori exogeni de agresiune asupra alimentelor, caracterul aleatoriu al acestora, amplitudinea si însumarea diferitelor categorii de noxe pot fi tinute sub control numai în masura în care sunt cunoscute sursele posibile de agresiune.

Adoptarea unui sistem de management al calităţii ar trebui să fie o decizie strategică a unei organizaţii. Proiectarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii al unei organizaţii sunt influenţate de necesităţi diferite, de obiective specifice, de produsele pe care le furnizează, de procesele utilizate şi de mărimea şi structura organizaţiei. Prin acest Standard Internaţional nu se intenţionează impunerea unei uniformizări a structurii sistemelor de management al calităţii sau uniformizarea documentaţiei. Cerinţele sistemului de management al calităţii specificate în acest Standard Internaţional sunt complementare cerinţelor pentru produse. Informaţiile marcate prin "NOTĂ” sunt îndrumări pentru înţelegerea sau clarificarea cerinţelor asociate.

Ce este Managementul Calitatii Totale (TQM)

Cu toate că încercările sunt numeroase nu s-a reuşit încă să se stabilească exact originea expresiei de calitate totala. Se pare că această expresie s-a impus treptat, printr-un consens implicit. Pentru unii autori calitate totală înseamnă calitatea produsului, pentru alţii satisfacerea clientului.

O altă noţiune, mai largă decât noţiunile de calitate a produsului şi calitate a producţiei este aceea de calitate totală. Ea presupune satisfacerea cerinţelor consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor, precum şilivrarea acestora la momentul, locul şi în cantităţile stabilite, în condiţiile unor costuri minime pentru clienţi şi pentru firmă. De asemenea, firma trebuie să depăşească aşteptările consumatorilor, să vină în întâmpinarea acestora cu produse şi servicii care să-i încânte, să-i entuziasmeze prin proprietăţile lor.

Imbunatatirea continua a proceselor si conducerea statistica a acestora

Pentru a prospera in climatul economic actual organizaţiile trebuie sa fie adepte ale imbunatatirii continue, sa caute cai tot mai eficiente de a executa produse sau servicii, cu o valoare de utilizare tot mai mare, sa isi indrepte atentia spre consumatori, interni si externi, si sa faca din satisfacerea consumatorului unul din primele lor obiective. Pentru a realiza aceasta toti cei din organizaţie trebuie sa fie convinşi de necesitatea imbunatatirii continue si sa utilizeze metode eficace pentru a le realiza.

Similar oricărei activitati a firmei, controlul calităţii produselor si serviciilor se planifica. Alcatuirea planurilor porneşte de la definirea obiectivelor. In cazul controlului calităţii este necesar sa se stabileasca obiectivele strategice al calităţii. Acestea, la rândul lor, depind de principalii factori ai calităţii:

Page 1 of 2

Back to Top