Controlul executiei

Instructiunile Java pentru controlul executiei sunt foarte asemanatoare celor din limbajul C si pot fi impatite in urmatoarele categorii:

  • Instructiuni de decizie: if-else, switch-case

  • Instructiuni de salt: for, while, do-while

  • Instructiuni pentru tratarea exceptiilor: try-catch-finally, throw

  • Alte instructiuni: break,continue, return,label:

Instructiuni de decizie

if-else

if (expresie-logica) {

}

if (expresie-logica) {

} else {

}

switch-case

switch (variabila) { case valoare1:

break;

case valoare2:

break; default:

}

Variabilele care pot fi testate folosind instructiunea switch nu pot fi decit de tipuri primitive.

Instructiuni de salt

for

for(initializare; expresie-logica; pas-iteratie) {

//Corpul buclei

}

for(int i=0, j=100 ; i < 100 && j > 0; i++, j—) {

}

Atat la initializare cat si in pasul de iterate pot fi mai multe instructiuni despartite prin virgula.

while

 while (expresie-logica) { }

do-while

do {

}

while (expresie-logica);

Instructiuni pentru tratarea exceptiilor

Instructiunile pentru tratarea exceptiilor sunt try-catch-finally, respectiv throw si vor fi tratate in capitolul ” Exceptii”.

Alte instructiuni

  • break : paraseste fortat corpul unei structuri repetitive.

  • continue : termina fortat iteratia curenta a unui ciclu si trece la urmatoarea iteratie.

  • return [valoare] : termina o metoda si, eventual, returneaza o valo- rare.

  • numeEticheta: : Defineste o eticheta.

Desi in Java nu exista goto, se pot defini totusi etichete folosite in expresii de genul: break numeEticheata sau continue numeEticheta, utile pentru a controla punctul de iesire dintr-o structura repetitiva, ca inexemplul de mai jos:

i=0;

eticheta: while (i < 10) {

System.out.println("i="+i);

j=°;

while (j < 10) { j++;

if (j==5) continue eticheta; if (j==7) break eticheta;

System.out.println("j="+j);

}

i++;

}

Back to Top