Microeconomie

Elasticitatea cererii şi ofertei

Analiza principalelor elemente ale mecanismului de funcţionare a pieţei se bazează pe cercetarea interacţiunii dintre cerere şi ofertă. Modificările înregistrate în cerere şi ofertă sub influenţa factorilor preţ şi non-preţ influenţează echilibrul pieţei. Prezintă interes nu doar direcţia modificărilor, dar şi mărimea sensibilităţii, intensităţii reacţiei consumatorului şi producătorului la aceste modificări.

Scopul acestui capitol este de a determina măsura în care cererea şi oferta răspund la modificarea condiţiilor pieţei. Pentru a măsura oscilaţia cantităţii cerute ori a cantităţii oferite dintr-un bun la modificarea preţului acelui bun sau sub influenţa altor factori, se utilizează conceptul de elasticitate. Acest concept permite realizarea unor observaţii cantitative cu privire la efectele modificării cererii sau ofertei.

Read more ...

Activitatea economică şi elementele ei de bază

Nevoile umane şi clasificarea lor

Existenţa şi dezvoltarea omuluui au presupus şi presupun satisfacerea unor multiple nevoi. Ele apar sub formă de dorinţe, aşteptări, aspiraţii ale oamenilor – latura subiectivă a necesităţilor, iar fixate în conştinţa oamenilor şi intrate în obiceiurile lor, nevole capătă un caracter obiectiv.

Read more ...

Obiectul si importanta teoriei economice

Teoria economică: evoluţia obiectului de studiu

"Teoria economică a devenit regina ştiinţelor sociale. Este unica direcţie a cercetărilor sociale, căreia i se acordă Premiul Nobel"

(Robert Hailbroner)

Economia ca ştiinţă

Read more ...

Normele juridice

Elemente de teorie generala a normelor

Sub forma lor cea mai simpla, de automatisme la mediu, actiunile umane sunt anterioare normelor, care s-au putut ivi în conditiile unor forme mai evoluate ale existentei socio-umane, când se formeaza si ideea de "raspundere" pentru cei care tulbura echilibrul comunitatii.

Read more ...

Metoda direct-costing

Metoda direct-costing are ca particularitate faptul că numai costurile variabile sunt considerate costuri de producţie. Acestea includ material directe, manopera directă, C.A.S. şi cota de protecţie socială aplicate asupra salariilor directe şi partea variabilă a costurilor indirecte. Cheltuielile indirecte fixe nu sunt considerate costuri de producţie. Ele sunt tratate ca fiind cheltuieli ale perioadei şi se scad din venitul obţinut la sfarşitul acesteia.

Read more ...

Managementul calităţii

Calitatea nu poate fi asigurată numai prin verificare. Ori cât de strictă, verificarea conduce numai la separarea produselor bune de cele care nu îndeplinesc condiţiile de calitate. Controlul în sine al loturilor de produse nu îmbunătăţeşte calitatea unui produs, cu atât mai mult cu cât deficienţele care se depistează se pot datora problemelor din fabricaţie, dar şi lipsurilor din proiectare, aprovizionare, desfacere, transport etc. În realizarea produselor de calitate trebuie implicată deci întreaga organizaţie producătoare.

Read more ...

Funcţia de producţie şi utilizarea eficientă a resurselor

Pentru o inţelegere completă microeconomiei aplicate, este deosebit de important să cunoaştem teoria producţiei. Seria producţiei reprezintă fundamentul teoriei ofertei care, aşa cum aţi putut vedea, ne pune la dispoziţie conceptele esenţiale pentru a inţelege mecanismele de formare a preţurilor. Mai mult, deciziile de producţie joacă un rol determinant in procesul decizional.

Legat de producţie, managerii iau patru tipuri de decizii:

Read more ...

Manifestări promoţionale

Târguri diverse au existat din cele mai vechi timpuri, ele avînd funcţii extrem de importante atît pentru localnici, cît şi pentru comercianţii veniţi uneori de la distanţe foarte mari. Astfel târgurile au fost şi sunt susţinute de administraţiile locale pentru a aduce într-o anumită zonă produsele care lipsesc, pentru a multiplica/diversifica oferta pentru anumite produse, ele au fost şi sunt prilej de schimburi, stabilire de contacte şi de contractare, circulaţie de informaţii de natură economico-financiară.

In prezent există mai multe tipuri de manifestări care înlocuiesc şi îmbogăţesc ca funcţii economice vechile târguri.

Read more ...

Forţele de vânzare

Această tehnică de promovare, spre deosebire de majoritatea celorlalte, este uşor de evaluat, iar acţiunea şi rezultatele sunt de natură cantitativă (respectiv creşterea vînzărilor) şi în general pe termen scurt. Totuşi, dacă campaniile de promovare sunt bine organizate şi personalul utilizat este atent instruit, se poate obţine şi o îmbunătăţire a imaginii firmei şi creşterea încrederii publicului

Read more ...

Marketing direct

Majoritatea tehnicilor de promovare se adresează unui public larg şi diversificat. Ele pot fi şi restrînse la anumite segmente ale audienţei, cu un grad de precizie care poate varia mult, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară campania de promovare şi cît de bine a fost ea proiectată. De cele mai multe ori comunicarea este nepersonalizată pentru fiecare receptor al mesajului transmis.

Read more ...

Sponsorizarea

Această tehnică de promovare a luat amploare în ultimul deceniu, ajungîndu-se să se vehiculeze miliarde de dolari. Ea prezintă avantaje multiple atît pentru organizaţiasponsor, cît şi pentru beneficiar. De asemenea de foarte multe ori societatea în ansamblu profită de acţiunile de sponsorizare, prin dezvoltarea unor domenii social-culturale.

Read more ...

Profitul şi rentabilitatea întreprinderii

Profitul reprezintă rezultatul pozitiv al unui agent economic şi poate fi de mai multe feluri:

 • profit pînă la impozitare
 • profit brut
 • profit net

Profitul are destinaţia de a determina necesitatea remunerării capitalului propriu, constituirii fondurilor pentru autofinanţare şi cointeresării salariaţilor. întreprinderile stabilesc profitul pe produs, pe grupe de produse, pe întreprinderi- fiice sau pe alte elemente.

Read more ...

Evidenţa cheltuielilor privind impozitul pe venit

Cheltuielile privind impozitul pe venit includ plăţile impozitului pe venit efectuate în decursul (sub formă de avansuri) şi la sfîrşitul anului de gestiune. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

În condiţiile aplicării cotei „zero” la impozitul pe venit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” nu se aplică.

Read more ...

Stabilirea obiectivelor de marketing

Pentru a-si orienta destinul, o organizatie trebuie sa îsi precizeze foarte bine scopurile. Cu toate ca obiectivele în sine nu garanteaza succesul în afaceri, prin prezenta lor contribuie la o dirijare mai eficienta a operatiunilor întrucît înlatura neîntelegerile privind utilitatea sau inutilitatea fiecaruie efort.

Read more ...

Teoria economică marxistă

 Sistemul categorial

Punctul de plecare al gîndirii economice marxiste este teoria valorii . Marx consideră valoarea ca expresie a cantităţii de muncă socială cuprinsă într-un produs. O perspectivă care supraevalua munca manuală a proletarului.

Teoria valorii muncă nu este extrem de originală, ci valorifică contribuţiile economiştilor clasici. Dar Marx vede dincolo de marfa oamenii şi relaţiile dintre ei, relaţiile dintre clase. Astfel între oameni ceea ce se schimbă este de fapt muncă cristalizată, materializată în marfa.

Read more ...

Activitatea economică : conţinutul funcţionla si componentele fundamentale

Economia – formă principală a acţiunii sociale Conţinutul funcţional al activităţii economice

Economia, alături de politică, cultură, ştiinţă, drept, religie, reprezintă o componentă importantă şi dinamică a civilizaţiei umane. Iniţial, economia se limita la nivelul gospodăriei casnice, însă, în lumea contemporană s-a extins până la scara economiei globale.

Read more ...

Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţională

Veniturile din activitatea neoperaţională se subdivizează în trei grupe:

 • venituri din activitatea de investiţii;
 • venituri din activitatea financiară;
 • venituri excepţionale.

 

Read more ...

Evidenţa datoriilor privind asigurările

Conform legislaţiei în vigoare, asigurările pot fi obligatorii şi benevole, iar asiguratorii – întreprinderile cu capital privat, companiile de asigurări şi organele de stat. Asigurările sociale pot fi efectuate prin sistemul public de asigurari sociale şi privat. Toţi agenţii economici, indiferent de formele de proprietate şi gospodărire, inclusiv persoanele fizice, fondul pentru ajutorul de şomaj şi altele conform legislaţiei, persoane cu contract individual, efectuează contribuţii la asigurările sociale de stat.

Read more ...

Impozite noţiuni generale

Cea mai veche resursă financiară este impozitul. Originile sale aparţin perioadei de statornicire a organizaţiei statale. Iniţial, s-a recurs la prelevări asupra bunurilor private, iar odată cu introducerea monedei se practică impozite în bani.

În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe noţiuni de impozit, însă cele mai frecvent întâlnite sunt următoarele:

Read more ...

Impozit pe venit, particularităţile impunerii veniturilor agenţilor economici

Noţiunile principale privind impozitul pe venitul agenţilor economici.

Subiecţii şi obiectul impunerii

Subiecţi ai impunerii fiscale se consideră:

 • Agenţii economici-rezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova şi din străinătate;
 • Agenţii economici-nerezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova. (art. 13).

La impozitul pe venit pentru persoane juridice obiectul impunerii fiscale îl constituie venitul brut, care cuprinde: (art. 14)

Read more ...

Marketing

Introduction to Marketing

In this lesson, we will introduce you to the business function of marketing. After you work out this lesson, you should be able to:

 • Define marketing and the utility (value) it creates for the customer
 • Trace the origin of marketing and explain how it has evolved
 • Describe the elements of a marketing strategy
 • Understand the scope of marketing
Read more ...

Definition and trends within Purchasing Management

The aim of this chapter is to provide the reader with an introduction to Purchasing Management in order to fully appreciate the book. The chapter presents the book's definition of Purchasing Management as well as briefly presenting the potential benefits with working at a strategic level with purchasing activities for a corporation.

Furthermore trends and historical developments within the area of Purchasing Management will be presented.

Read more ...

Purchasing Organization

The structure of the purchasing department is especially important in external and internal networks. The organizational model must facilitate activities in different strategic levels as well as cope with changes in external environment. By adjusting formalization and centralization levels, the organization can be positioned to best support the organization.

However, no universal solution exists, as the right structure is highly company specific and dynamic over time. Therefore, this is one of the major challenges that Purchasing Management confronts within business networks.

Read more ...

Purchasing management and internal collaboration

Strategic purchasing is most often associated with external relations. However, purchasing integration and internal collaboration are the enablers of every corporate strategy. The aim of this chapter is to explain the connections between purchasing and the company's competitive priorities as well as emphasize the need for interdepartmental collaboration.

Read more ...

Sourcing Strategies of Purchasing Management

Sourcing Strategies of Purchasing Management

Sourcing is the activity of securing external components or services needed within the own internal organization. Companies employ different kinds of sourcing strategies and no one is declared to be the optimum solution. Outsourcing which is the foundation to choice of sourcing strategies also intends to align with a company's core competence focus.

Read more ...

International Financial Reporting Standards

A reporting entity (which we will call “entity” from here onwards) is either a company or a group of companies, which are all controlled by the same decision maker, i.e. normally the same board of directors. This occurs when the board of directors of a company controls directly or indirectly a number of other companies, by holding directly or indirectly the absolute or relative majority of the voting rights of other companies.

Read more ...

Analysis and interpretation of the annual report

Statement of changes in equity: its contents and informational aims

The statement of changes in equity shows a detail of the changes of the equity from the beginning to the end of the year. The main reason for the equity to change is, as explained in section 4.3 above, due to the retained profit contribution to the distributable reserves. However, many other events can affect the equity.

Read more ...

Introduction to Accounting

Accounting Information

You likely have a general concept of what accountants do. They capture information about the transactions and events of a business, and summarize that activity in reports that are used by persons interested in the entity. But, you likely do not realize the complexity of accomplishing this task. It involves a talented blending of technical knowledge and measurement artistry that can only be fully appreciated via extensive study of the subject.

Read more ...

Information Processing

Accounts, Debits, and Credits

The previous chapter showed how transactions caused financial statement amounts to change. “Before” and “after” examples, etc. was used to develop the illustrations. Imagine if a real business tried to keep up with its affairs this way! Perhaps a giant chalk board could be set up in the accounting department.

As transactions occurred, they would be called in to the department and the chalk board would be updated. Chaos would quickly rule. Even if the business could manage to figure out what its financial statements were supposed to contain, it probably could not systematically describe the transactions that produced those results. Obviously, a system is needed.

Read more ...

Income Measurement

“Measurement Triggering” Transactions and Events

Economists often refer to income as a measure of “better-offenses.” In other words, economic income represents an increase in the command over goods and services. Such notions of income capture a business’s operating successes, as well as good fortune from holding assets that may increase in value.

The Meaning of “Accounting” Income

Read more ...

The Reporting Cycle

Preparing Financial Statements

In the previous chapter, you learned all about adjustments that might be needed at the end of each accounting period. These adjustments were necessary to bring a company’s books and records current in anticipation of calculating and reporting its income and financial position.

However, Information Processing did not illustrate how those adjustments would be used to actually prepare the financial statements. This chapter will begin with that task.

Read more ...

Current Liabilities and Employer Obligations

Current Liabilities

The current liabilities section of the balance sheet contains obligations that are due to be satisfied in the near term, and includes amounts relating to accounts payable, salaries, utilities, taxes, short-term loans, and so forth. This casual description is inadequate for all situations, so accountants have developed a very specific definition to deal with more issues.

Read more ...

Long-Term Obligations

Long-Term Notes

The previous post Current Liabilities and Employer Obligations illustrations of notes were based on the assumption that the notes were of fairly short duration. Now, let’s turn our attention to longer term notes. A borrower may desire a longer term for their loan. It would not be uncommon to find two, three, five-year, and even longer term notes. These notes may evidence a “term loan,” where “interest only” is paid during the period of borrowing and the balance of the note is due at maturity.

The entries are virtually the same as you saw in the previous chapter. As a refresher, assume that Wilson issued a five-year, 8% term note – with interest paid annually on September 30 of each year:

Read more ...

Corporate Equity Accounting

The Corporate Form of Organization

Corporations are separate legal entities having existence separate and distinct from their owners (i.e., stockholders). In essence, they are artificial beings existing only in contemplation of law. In the United States, a corporation is typically created when one or more individuals file “articles of incorporation” with a Secretary of State in the particular home state in which they choose to become domiciled.

The articles of incorporation will generally specify a number of important features about the purpose of the corporate entity and how general governance of ongoing operations will be structured. After reviewing the articles of incorporation, the Secretary of State will issue a charter (or certificate of incorporation) authorizing the corporate entity to “come into being.”

Read more ...

The Nature of the Business Cycle

Perhaps the most widely quoted and influential definition is that of Burns and Mitchell (1946, p.l) who state that:

Business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of nations that organise their work mainly in business enterprises:

 • a cycle consists of expansions occurring at about the same time in many economic activities, followed by similarly general recessions, contractions, and revivals which merge into the expansion phase of the next cycle;
 • the sequence of changes is recurrent but not periodic;
 • in duration cycles vary from more than one year to ten or twelve years;
 • they are not divisible into shorter cycles of similar character with amplitudes approximating their own.
Read more ...

The Financial Instability Hypothesis

The possibility that the financial system might be a source of instability leading to crises was frequently discussed in pre-Keynesian business cycle literature, which is reviewed briefly in the next section. The main focus of the chapter is the revival of interest in the financial instability hypothesis (FIH) in the 1970s and 1980s.

Read more ...

The Unfinished Research Agenda

There are a number of important questions about business cycles which remain to be answered conclusively. They include the following:

 • Are there long cycles coexisting with the business cycle? If there are, then the practice of treating business cycles as ‘growth cycles’ (i.e. fluctuations around a linear or log linear growth trend) will be misleading. This practice is also dubious if the trend itself is stochastic or nonlinear, as noted in section The Long Swing Hypothesis and the Growth Trend .
Read more ...

Towards a Theory of Dynamic Economic Development

 Brief Overview of Cycle Modelling

Like Marx, Keynes failed to formalise a complete theory of dynamic economic development or of its components, growth and business cycles. It is a testament to the magnitude of the problem that these two great economic and social thinkers were unable to formulate such a theory.

Read more ...

From standard finance to behavioural finance

Standard finance stand on the arbitrage principles of Miller & Modigliani, the portfolio principles of Markowitz, the capital asset pricing theory of Sharpe, Lintner & Black, and the option-pricing theory of Black, Scholes & Merton.

These approaches consider markets to be efficient and are highly normative and analytical.

Read more ...

Heuristics and biases related to financial investments

The presence of regularly occurring anomalies in conventional economic theory was a big contributor to the formation of behavioural finance. These so-called anomalies, and their continued existence, directly violate modern financial and economic theories, which assume rational and logical behaviour.

A relevant point of criticism, levied against traditional models in economics and finance, is that they are often formulated as if the typical decision-maker were an individual with unlimited cerebral RAM. Such a decision-maker would consider all relevant information and come up with the best choice under the circumstances in a process known as constrained optimisation.

Read more ...
Back to Top