Materiale de studiat

Cautati conspecte, cursuri, materiale de studiu, și multe altele.

Cele mai populare domenii

Biologia celulară sau citologia, studiază celulele, structura lor, organitele pe care le conţin, fiziologia celulrlor, interacţiile celulelor cu mediul, ciclul lor de viaţă, diviziunea şi lor.
Dreptul afacerilor, introducere în dreptul afacerilor, concepte fundamentale ale teoriei dreptului şi statului, raportul juridic de afaceri
Conceptul de logistică, istoricul şi definirea logisticii, relaţii şi tendinţe în domeniul logistic, conducerea activităţii logistice
Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional, noţiuni privind rapoartele financiare, bilanţul contabil procedeu de bază al contabilităţii
Obiectul microbiologiei, istoricul microbiologiei, clasificarea generala a microorganismelor, morfologia microorganismelor, clasificarea virusurilor
Teoria economică ca ştiinţă, evoluţia obiectului de studiu al ştiinţei economice, legile economice şi categoriile economice, economia pozitivă şi normativă

Materiale de studiu

Documente de studiu pentru fiecare.
Ultima actualizare Oct 9, 2020 Accesări: 69,814 Microeconomie

În diverse lucrări de specialitate există mai multe definiţii şi explicaţii ale conceptului de cost. Cea mai simplă definiţie consideră costul de producţie ca fiind „totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea mărfurilor (produse sau servicii)”. Majoritatea definiţiilor despre cost se referă la cheltuielile ce apar în relaţia aprovizionare - producţie - desfacere.

Ultima actualizare Sep 19, 2020 Accesări: 47,776 Finantele Intreprinderii

Profitul reprezintă rezultatul pozitiv al unui agent economic şi poate fi de mai multe feluri:

  • profit pînă la impozitare
  • profit brut
  • profit net

Profitul are destinaţia de a determina necesitatea remunerării capitalului propriu, constituirii fondurilor pentru autofinanţare şi cointeresării salariaţilor. întreprinderile stabilesc profitul pe produs, pe grupe de produse, pe întreprinderi- fiice sau pe alte elemente.

Ultima actualizare Sep 19, 2020 Accesări: 6,511 Finantele Intreprinderii

Constatarea activelor materiale pe termen lung

Unitatea (obiectul) activelor materiale se constată ca activ în cazul în care:

  1. există o certitudine întemeiată că în urma utilizării acestuia întreprinderea va obţine un avantaj (profit) economic;
  2. valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine. Dacă aceste două condiţii nu pot fi satisfăcute, activul se consideră drept cheltuială a perioadei de gestiune.
Ultima actualizare Sep 19, 2020 Accesări: 33,411 Finantele Intreprinderii

Rolul şi destinaţia amortizării

Amortizarea poate fi privită sub următoarele aspecte:

  • ca proces - care înseamnă o detaşare şi transmitere de valoare din activele fixe asupra producţiei;
  • ca cheltuială - care urmează a se include în costuri;
  • ca fond sau resurse financiare - care trebuie să asigure recuperarea valorii activelor fixe şi finanţarea înlocuirii acestora.
Ultima actualizare Sep 16, 2020 Accesări: 3,202 Logistica

Obiective: după studierea acestei teme veţi fi în măsură să: cunoaşteţi istoricul privind apariţia logisticii; definiţi termenul de logistică; reflectaţi funcţiile şi principiile logisticii; evidenţiaţi factorii care influenţează asupra dezvoltării logisticii; caracterizaţi criteriile de clasificare a logisticii.

Ultima actualizare Sep 16, 2020 Accesări: 44,757 Logistica

Astăzi auzim tot mai des vorbindu-se despre rolul deosebit al specialistului in logistică în asigurarea competitivităţii organizaţiei. De fapt, auzim tot mai des cuvântul logistică. Acest termen a fost utilizat iniţial pentru domeniul militar (referitor la mişcarea şi aprovizionarea armatelor), ulterior fiind extins şi în activitatea economică şi în alte domenii.

Ultima actualizare Sep 16, 2020 Accesări: 46,817 Macroeconomie

Piaţa naţională a factorului muncă este de o importanţă deosebită, întrucât munca este factorul de producţie determinat. De nivelul cererii şi ofertei de muncă, precum şi de structura acestora depinde în mare măsură calitatea procesului productiv şi nivelul rezultatelor acestuia.

Factorii care influenţează evoluţia şi dezvoltarea pieţei muncii în general se grupează în două categorii, după cum este vorba de piaţa internă şi piaţa internaţională a forţei de muncă. Astfel, piaţa internă a forţei de muncă este condiţionată, în principal, de următorii factori:

Ultima actualizare Sep 16, 2020 Accesări: 51,129 Medicina

Sistemul digestiv, systema digestorium, constituie un complex de organe care indeplinesc funcţiile de prehensiune, modificare mecanică şi chimică a alimentelor, digestie, absorbţia substanţelor nutritive in patul vascular şi cel limfatic, eliminarea in exterior a produselor reziduale.

Pe langă aceasta, acest sistem indeplineşte şi funcţia de dezintoxicare a substanţelor nocive, ce au pătruns cu alimentele şi a celor ce se formează la transformările oxidative, precum şi sinteza substanţelor biologic active - hormoni, fermenţi, vitamine ş. a.

Ultima actualizare Sep 9, 2020 Accesări: 2,529 Biologie celulară

La nivel planetar, materia vie este reprezentată de totalitatea organismelor de pe Terra, ce formeazăbiosfera, alături de litosferă, hidrosferă şi atmosferă.

Ultima actualizare Sep 9, 2020 Accesări: 3,447 Biologie celulară

In citosol, celula poate acumula în mod normal diferiţi produşi ai metabolismului, pe care apoi să îi depoziteze temporar sau definitiv, numite incluziuni citoplasmatice sau enclave. Ele pot conţine substanţe de rezervă, produşi de elaborare-sinteză, sau produşi de dezasimilaţie metabolică. Aflate în exces, aceste substanţe împreună cu alţi intermediari metabolici de natură patologică, pot constitui cauza sau consecinţa unor maladii locale sau generale.

Ultima actualizare Sep 9, 2020 Accesări: 6,797 Management

Gestiunea productiei

Reprezinta un concept complex care cuprinde ansamblul activitatilor efectuate de o intreprindere din momentul identificarii cerintelor pietei pana in momentul distribuirii catre beneficiar a bunurilor solicitate.

Ultima actualizare Sep 9, 2020 Accesări: 8,510 Management

Această afirmaţie făcută de Organizaţia Internaţională a Muncii ne-a trezit interesul şi ne-a indemnat să căutăm argumente pro şi contra. Una dintre explicaţiile oferite pentru inaintarea lentă a femeilor in postui de conducere, mai ales in cele inalte, din departamentele dominate de bărbaţi ale organizaţiilor, este că femeilor le lipseşte stilul de conducere adecvat. De la femeile manageri din mediile dominate de bărbaţi se aşteaptă să folosească un stil de conducere care să se potrivească „lumii bărbaţilor” pentru a obţine un statut.

Teste online de autoevaluare

Teste grile online de autoevaluare, simte-te pregătit pentru fiecare subiect

Conspecte | Referate | Cursuri

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!