Materiale de studiat

Cautati conspecte, cursuri, materiale de studiu, și multe altele.

Cele mai populare domenii

Biologia celulară sau citologia, studiază celulele, structura lor, organitele pe care le conţin, fiziologia celulrlor, interacţiile celulelor cu mediul, ciclul lor de viaţă, diviziunea şi lor.
Dreptul afacerilor, introducere în dreptul afacerilor, concepte fundamentale ale teoriei dreptului şi statului, raportul juridic de afaceri
Conceptul de logistică, istoricul şi definirea logisticii, relaţii şi tendinţe în domeniul logistic, conducerea activităţii logistice
Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional, noţiuni privind rapoartele financiare, bilanţul contabil procedeu de bază al contabilităţii
Obiectul microbiologiei, istoricul microbiologiei, clasificarea generala a microorganismelor, morfologia microorganismelor, clasificarea virusurilor
Teoria economică ca ştiinţă, evoluţia obiectului de studiu al ştiinţei economice, legile economice şi categoriile economice, economia pozitivă şi normativă

Materiale de studiu

Documente de studiu pentru fiecare.
Ultima actualizare Nov 11, 2023 Accesări: 14,028 Analiza financiara

Analiza – ca metodă de cercetare – constă în descompunerea unui fenomen în părţile sale componente.

Analiza economică studiază activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute.

Ultima actualizare Nov 11, 2023 Accesări: 7,043 Științe Economice

Studiul comportamentului agenţilor economici în viaţa economică, în condiţiile în care nevoile sunt nelimitate, iar resursele economice necesare producerii de bunuri au un caracter limitat, constituie unul din domeniile importante de abordare a ştiinţei economice.

Ultima actualizare Nov 11, 2023 Accesări: 38,635 Medicina

Celulele se diferențiază, iau forme speciale care corespund funcției pe care o îndeplinesc, se grupează și formează țesuturi.

Definiție: Țesutul este o grupare de celule asemănătoare specializate pentru a îndeplini una sau mai multe funcții caracteristice.

După structura și forma celulelor, respectiv după funcția pe care o îndeplinesc în organism, se deosebesc patru mari tipuri de țesuturi:

Ultima actualizare Oct 24, 2023 Accesări: 112,309 Teoria economica

Factorii de producţie tradiţionali: munca, natura, capitalul

Teoria factorilor de producţie a fost dezvoltată în ştiinţa economică pentru prima dată de economistul francez Jean Batist Say, reprezentant al doctrinei liberalismului economic clasic.Aportul lui J. B. Say la dezvoltarea ştiinţei economice constă în elaborarea unui şir de teorii şi concepte economice noi, cum ar fi:

Ultima actualizare Oct 24, 2023 Accesări: 140,450 Microeconomie

În diverse lucrări de specialitate există mai multe definiţii şi explicaţii ale conceptului de cost. Cea mai simplă definiţie consideră costul de producţie ca fiind „totalitatea cheltuielilor determinate de realizarea mărfurilor (produse sau servicii)”. Majoritatea definiţiilor despre cost se referă la cheltuielile ce apar în relaţia aprovizionare - producţie - desfacere.

Ultima actualizare Oct 24, 2023 Accesări: 18,472 Biologie celulară

Citoplasma - (hialoplasma, matricea citoplasmatică sau citosolul) Etimologie: kytos gr.= celulă, plasma gr.= formaţie

Caracterele generale ale citoplasmei

Citoplasma este acea parte a conţinutului celular aflată în afara organitelor celulare şi a nucleului, dar cu care menţine permanent relaţii metabolice complexe. Ultrastructura ei a fost pusă în evidenţă cu ajutorul microscopului electronic, fiind observate o serie de diferenţieri citoplasmatice, ce formează în spaţiul celular o reţea complexă, numită citoschelet.

Ultima actualizare Oct 21, 2023 Accesări: 10,896 Biologie celulară

La nivel planetar, materia vie este reprezentată de totalitatea organismelor de pe Terra, ce formeazăbiosfera, alături de litosferă, hidrosferă şi atmosferă.

Ultima actualizare Oct 21, 2023 Accesări: 177,463 Microeconomie

Analiza principalelor elemente ale mecanismului de funcţionare a pieţei se bazează pe cercetarea interacţiunii dintre cerere şi ofertă. Modificările înregistrate în cerere şi ofertă sub influenţa factorilor preţ şi non-preţ influenţează echilibrul pieţei. Prezintă interes nu doar direcţia modificărilor, dar şi mărimea sensibilităţii, intensităţii reacţiei consumatorului şi producătorului la aceste modificări.

Ultima actualizare Oct 21, 2023 Accesări: 91,242 Microeconomie

Să presupunem că proprietarul unei patiserii are în vedere creşterea preţului pateurilor cu branză, de la 4.000 lei la 5.000 lei pe bucată. Cum vor reacţiona cumpărătorii? După cum ştiţi deja, ca urmare a legii cererii, cantitatea cerută scade ori de cate ori creşte preţul.

Cu cat va scădea insă cantitatea cerută la această creştere de preţ de 25%: cu mai mult sau mai puţin de 25%? Pentru a afla, proprietarul patiseriei trebuie să ştie cat de sensibili vor fi cumpărătorii la această modificare sau, în limbaj economic, care este elasticitatea cererii în funcţie de preţ.

Ultima actualizare Oct 21, 2023 Accesări: 87,554 Marketing

Dezvoltarea conceptului de "mixul de marketing" poate fi considerată una dintre ideile dominante în practica şi teoria marketingului modern.

Din punct de vedere conceptual, termenul de "mixul de marketing" a fost dezvoltat la bază de către profesorul Neil H. Borden pentru a descrie combinaţia potrivită, pentru un set particular de circumstanţe, a 4 elemente cheie, care constituie partea principală a oricărui program de marketing dintr-o firmă (Wilmshurst şi Mackay, 2002).

Ultima actualizare Oct 21, 2023 Accesări: 22,301 Anatomie si fiziologie

Neuronul este alcatuit dintr-un corp celular (pericarion) voluminos, cu diametrul de 70 microni, dendrite foarte ramificate si un axon care este foarte lung, putand atinge aproape un metru.

Ultima actualizare Oct 21, 2023 Accesări: 11,550 Biologie celulară

O caracteristică esenţială a materiei vii este reprezentată de structura sa celulară, alături de încă două proprietăţi fundamentale: metabolismul şi reproducerea.

Deşi există mari diferenţe între celulele diverselor specii, sau chiar între celulele aceluiaşi organism, există şi o serie de caracteristici comune pe care le vom trece în revistă.

Teste online de autoevaluare

Teste grile online de autoevaluare, simte-te pregătit pentru fiecare subiect

Conspecte | Referate | Cursuri

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!