Materiale de studiat

Cautati conspecte, cursuri, materiale de studiu, și multe altele.

Cele mai populare domenii

Biologia celulară sau citologia, studiază celulele, structura lor, organitele pe care le conţin, fiziologia celulrlor, interacţiile celulelor cu mediul, ciclul lor de viaţă, diviziunea şi lor.
Dreptul afacerilor, introducere în dreptul afacerilor, concepte fundamentale ale teoriei dreptului şi statului, raportul juridic de afaceri
Conceptul de logistică, istoricul şi definirea logisticii, relaţii şi tendinţe în domeniul logistic, conducerea activităţii logistice
Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional, noţiuni privind rapoartele financiare, bilanţul contabil procedeu de bază al contabilităţii
Obiectul microbiologiei, istoricul microbiologiei, clasificarea generala a microorganismelor, morfologia microorganismelor, clasificarea virusurilor
Teoria economică ca ştiinţă, evoluţia obiectului de studiu al ştiinţei economice, legile economice şi categoriile economice, economia pozitivă şi normativă

Materiale de studiu

Documente de studiu pentru fiecare.
Ultima actualizare Aug 12, 2020 Accesări: 41 Horticultură

Organografia butucului de viţă de vie

Viţa de vie înmulţită generativ (prin sămânţă) prezintă partea subterană a butucului formată din rădăcini embrionare, sub formă de pivot ,iar la viţa înmulţită vegetativ (prin butaşi altoiţi sau nealtoiţi sau prin marcote) aceasta este formată din tulpina subterană care aparţine portaltoiului pe care sunt inserate rădăcinile adventive .

Ultima actualizare Aug 12, 2020 Accesări: 20 Horticultură

Pentru înfiinţarea unei plantaţii pomicole sau viticole trebuie să avem în vederea ce sistem de cultură vrem să realizăm. In funcţie de acest scop trebuie să alegem terenul care poate fi mai puţin fertil dacă se plantează în sistem clasic, iar dacă dorim un sistem de cultură intensiv sau superintensiv atunci terenul trebuie să fie amplasat în bazine şi centre pomicole consacrate, pe soluri fertile şi mecanizabile.

Ultima actualizare Aug 9, 2020 Accesări: 72 Tehnologii Informaţionale

Pentru a putea implementa cu succes cadrul de lucru Scrum trebuie mai întâi înțelese principalele provocări ale proiectelor. Identificarea factorilor determinanți ai succesului Scrum-ului oferă un șablon de lucru și recomandările necesare pentru a ajunge la un management al proiectelor mai eficient. Bineînțeles, probleme pe durata implementării pot apărea dar literatura de specialitate oferă prin studiile de caz prezentate posibile soluții.

Ultima actualizare Aug 8, 2020 Accesări: 6,150 Știinte Agricole

Alături de climă şi sol la creşterea şi dezvoltarea plantelor concură şi factorii de vegetaţie, aceştia reprezentând acele elemente constitutive ale mediului natural, care intervin activ în viaţa plantelor, delimitează arealul de cultivare al acestora şi determină capacitatea de sinteză a materialului vegetal.

Ultima actualizare Aug 6, 2020 Accesări: 36 Horticultură

Clasificarea speciilor legumicole

Clasificarea legumelor după originea geografică se bazează pe localizarea genezei speciilor şi răspândirea lor în mai multe genocentre dintre care 9 sunt specifice plantelor legumicole:

Ultima actualizare Aug 3, 2020 Accesări: 44 Tehnologii Informaţionale

 

Înțelegerea raportul de legături dintre Agile și Scrum, cercetarea principalelor ”mituri” legate de acestea sunt primordiale în cercetare. Imaginea de ansamblul asupra Scrum-ului realizată prin prezentarea conceptelor, a regulilor de desfășurare și a implicațiilor organizaționale oferă premisele cunoașterii metodei de lucru.

Ultima actualizare Aug 3, 2020 Accesări: 38 Tehnologii Informaţionale

Scopul Ghidului Scrum

Scrum este un cadru de lucru (framework) pentru dezvoltarea, livrarea și întreținerea de produse complexe. Acest Ghid conține definiția Scrum. Această definiție este compusă din rolurile, evenimentele, artefactele care compun Scrum precum și regulile care le unesc.

Ultima actualizare Jun 19, 2020 Accesări: 20,521 Macroeconomie

Venitul naţional reprezintă ansamblul veniturilor încasate de agenţii economici naţionali, indiferent unde îşi desfăşoară activitatea în lume. Ca şi la nivel microeconomic, la nivel macroeconomic, venitul nu poate fi decât consumat sau economisit.

Teste online de autoevaluare

Teste grile online de autoevaluare, simte-te pregătit pentru fiecare subiect

Conspecte | Referate | Cursuri

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!