Punctul de pornire în comportamentul consumatorului îl constituie:
Raportul pe care fiecare consumator îl stabileşte între cantităţi determinate dintr-un bun şi nevoile sale în condiţii date de loc şi timp determină:
Atunci când se consumă succesiv unităţi dintr-un bun, intensitatea nevoii umane pentru bunul respectiv:
Utilitatea marginală scontată a se obţine prin consumul unor unităţi succesive dintr-un bun este::
Are un caracter eminamente subiectiv:
Consumatorul are un comportament economic raţional atunci când:
Satisfacţia suplimentară pe care speră că o va obţine un consumator prin folosirea unei unităţi în plus dintr-un bun reprezintă:
Utilitatea totală atinge punctul maxim atunci când:
Care din afirmaţiile de mai jos este falsă:
Un consumator raţional achiziţionează şi consumă două bunuri: pâine şi lapte. Dacă raportul utilitate marginală-preţ pentru pâine este 0,4, iar preţul laptelui este de 6.000 lei/litru, atunci utilitatea marginală a laptelui este:
Un consumator achiziţionează două bunuri X şi Y ale căror utilităţi marginale sunt 200 unităţi de utilitate, respectiv 250 unităţi de utilitate. Dacă preţul bunului X este 3.500 lei şi al bunului Y 4.000 lei, atunci consumatorul:


Pin It
Back to Top