Evaluarea indicatorilor Resurselor Umane

Indicatorii resurselor umane

Managerul Resurse Umane calculează următorii indicatori ai resurselor umane:

 • Coeficientul de fluctuaţie al personalului este raportul între numărul de angajaţi concediaţi din dorinţă proprie sau din iniţiativa administraţiei la numărul mediu scriptic al personalului; 
 • Coeficientul de ieşire al personalului este raportul între numărul de angajaţi concediaţi din toate motivele la numărul mediu scriptic al personalului;
 • Coeficientul de stabilitate al personalului – 1-coeficientul de ieşire al personalului;
 • Coeficientul de recrutare al personalului este raportul dintre numărul de candidaţi la locurile vacante la numărul de persoane angajate;
 • Coeficientul de selecţie al personalului este valoarea inversă a coeficientului de recrutare a personalului.

 

Manopera: noţiune, structura şi metode de calcul 

Manopera constituie cheltuielile totale de muncă a tuturor angajaţilor implicaţi în procesul de producţie pentru executarea unei unităţi de produs sau prestarea unui serviciu, exprimate în om-ore.

Funcţiile manoperei:

 • Serveşte la evaluarea nivelului tehnico-organizatoric în întreprindere în comparaţie cu alte întreprinderi din ramură
 • Se foloseşte la evaluarea cheltuielilor salariale, care constituie un element al costurilor de producţie
 • Este utilizată la planificarea personalului de diferite categorii.

Structura manoperei este următoarea: de producţie (tehnologică şi de servire) şi de dirijare.

Manopera tehnologică se formează prin sumarea cheltuielilor de timp retribuite în acord şi regie.

Manopera de servire poate fi calculată şi inclusă în manopera de producţie a fiecărui tip de produse proporţional manoperei tehnologice.

Manopera de dirijare reprezintă cheltuieli cu munca vie în om-ore a specialiştilor, funcţionarilor, conducătorilor ce sunt implicaţi în procesul de producţie prin activităţi de dirijare, evaluare, control, supraveghere, etc. Se repartizează pe tipuri de produse proporţional manoperei de producţie.

 

Productivitatea muncii: noţiune şi metode de calcul 

Productivitatea muncii este volumul de producţie fabricat de un angajat într-o unitate de timp. 

Există următoarele metode de calcul a productivităţii muncii:

 • După volumul de producţie în expresie naturală;
 • După volumul de producţie în expresie valorică;
 • După volumul de producţie în expresie natural-convenţională;
 • După manoperă;
 • După valoarea adăugată.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!