O componentă importantă a fenomenului demografic, care exercită influenţă nemijlocită asupra forţei de muncă şi, totodată, o caracteristică fundamentală a populaţiei zilelor noastre, o reprezintă mişcarea populaţiei, deplasarea ei dintr-un loc in altul. Acest drept a fost recunoscut de mai bine de 50 de ani, odată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care stipulează in articolul 13 faptul că orice persoană are dreptul să se mute şi să trăiască in interiorul graniţelor oricărui stat.

Totodată, oricine are dreptul să-şi părăsească ţara şi să se reintoarcă in ea.17 Din 1994, an de an, in cadrul Adunării Generale a ONU s-a dezbătut problema migraţiei internaţionale, adoptandu-se şi Rezoluţia 56/203 din 21 decembrie 2001.

Fenomenele demo-economice in ansamblu şi, in particular, ale forţei de muncă şi ocupării acesteia devin, la inceputul mileniului III, de o complexitate nemaiintalnită. Evoluţiile demografice naturale, crearea şi ocuparea forţei de muncă pe plan mondial se află din ce in ce mai mult sub impactul unei multitudini de factori economici, sociali şi politici, care introduc elemente noi in definiţiile tradiţionale ale unor concepte, ca şi in metodele de cercetare ale acestora.

Comerţul internaţional este primul flux al circuitului mondial şi el cuprinde mişcarea bunurilor şi serviciilor dintr-o ţară in alta, prin trecerea frontierelor vamale ale ţării respective. Comerţul internaţional are două componente: export şi import. Exportul exprimă ieşirea de pe teritoriul vamal al unei ţări a mărfurilor şi serviciilor. Exportul implică incasări valutare pentru ţara exportatoare. Importul se referă la intrarea pe teritoriul vamal al unei ţări a bunurilor şi serviciilor din alte ţări şi el implică un efort valutar din partea ţării importatoare.

Fondul Monetar Internaţional

Fondul Monetar Internaţional a fost conceput in iulie 1944 la Conferinţa Naţiunilor Unite de la Bretton-Woods, SUA, la care au participat 44 de ţări. Incă din timpul celui de-al doilea război mondial, au apărut preocupări pe plan internaţional privind organizarea relaţiilor valutar – financiare internaţionale.

Prin acordurile incheiate, Conferinţa monetară a prevăzut infiinţarea a două organisme: Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.). Rolul principal in cadrul sistemului monetar internaţional este deţinut de F.M.I., prevăzandu-se că o ţară nu poate deveni membru B.I.R.D. , atata timp cat nu este membru al F.M.I.

Spre deosebire de organizaţiile interguvernamentale, organizaţiile internaţionale neguvernamentale (ONG) „se prezintă ca grupuri private formate din persoane fizice şi morale aparţinand unor ţări diferite şi care se grupează pentru a urmări anumite obiective”.28 ONG-urile sunt considerate organizaţii non-profit.

Subcategories

Back to Top