Teoria economica

Accesări: 29,410 Teoria economica

Transformările contemporane radicale, ce au loc în ţările dezvoltate, sunt o dovadă a tranziţiei societăţii la un stadiu principial nou, care nu are analogii istorice. De regulă, apariţia unor astfel de situaţii este legată de schimbarea bazei material-tehnologice de producţie şi de formarea "noii economii".

Expresia "noua economie" a apărut în lexiconul ştiinţific şi jurnalistic relativ recent – acum zece ani.

Accesări: 21,551 Teoria economica

Cum adopta indivizii decizii

Raritate Natura limitată a resurselor societăţii. Aşa cum o familie nu poate oferi fiecărui membru tot ceea ce el îşi doreşte, nici o societate (ca întreg) nu poate oferi fiecărui individ cel mai înalt standard de viaţă la care el poate să aspire.

Economia - Studiază alegerile pe care le fac oamenii şi acţiunile pe care ei le întreprind pentru a da cea mai bună utilizare resurselor rare, urmărind satisfacerea intereselor lor.

Accesări: 12,436 Teoria economica

Institutele economice: esenţa şi rolul lor în sistema economiei de piaţă. Cheltuielile, tranzacţionale

În dezvoltarea economiei de piaţă un rol important îl au institutele economice şi statul. Institutele au fost constituite de către oameni cu scopul asigurării ordinii şi înlăturării incertitudinii. Institutele sînt atît formale (constituţia, legislaţia, drepturile de proprietate), cît şi neformale (tradiţii, obiceiuri, codul de comportament).

Accesări: 19,482 Teoria economica

Proprietatea ca institut social

" ... economia politică califică proprietatea doar drept unul dintre cele mai puternice stimulente în vederea majorării avuţiilor ... " (J. B. Say)

În viziunea maselor, "proprietatea" este concepută drept ceva raportat la altceva sau la altcineva. Adică, indică posesia (apartamentul meu, ruda mea). De aici, reiese şi unele drepturi, şi posibilităţi. Din copilărie (începând cu o jucărie, o bomboană), înţelegem bine sensul dilemei "al meu" – "străin". Pe parcursul vieţii, tindem să înmulţim proprietatea noastră.

Accesări: 28,567 Teoria economica

Teoria economică: evoluţia obiectului de studiu

"Teoria economică a devenit regina ştiinţelor sociale. Este unica direcţie a cercetărilor sociale, căreia i se acordă Premiul Nobel"

(Robert Hailbroner)

Economia ca ştiinţă

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!