Relatii Economice Internationale

Accesări: 2,868 Relatii Economice Internationale

Conceptul de concurenţă

Într-o epocă a globalizării, caracterizată prin reducerea sau chiar dispariţia barierelor în calea liberei circulaţii a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi persoanelor, guvernele au în continuare obligaţia de a acţiona astfel încât să asigure siguranţa, bunăstarea cetăţenilor, precum şi existenţa unui mediu concurenţial predictibil şi prietenos, în cazul firmelor.

Accesări: 3,792 Relatii Economice Internationale

In cadrul Economiei mondiale, la fel ca şi pe plan naţional, are loc un amplu proces de comunicare in legătură cu dimensiunea valorică a activităţii economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc in cazul comunităţii umane, se realizează cu ajutorul monedei, a banilor, in sensul cel mai larg. Pentru a inţelege acest proces, va trebui să parcurgem componentele principale ale modelului semiotic de comunicare in general şi, apoi, particularităţile modelului de comunicare prin bani.

Accesări: 5,291 Relatii Economice Internationale

In evoluţia generală a societăţii s-a conturat şi s-a dezvoltat fenomenul activităţii economice pe plan internaţional, fenomen generalizat prin conceptul de Economie mondială. Derularea operaţiunilor de natură economică, dar şi realizarea altor activităţi umane (culturale, politice, militare etc.), aduc in primplan o activitate de mişcare a valorii in context internaţional, fie sub forma fondurilor financiare şi de credit, fie sub forma unor creanţe mijlocite de semnele monetare.

Pentru a-i individualiza structura, vom urmări, pe baza figurii nr. 1.1., modul simplificat de desfăşurare a unei activităţi economice de export /import intre doi parteneri din ţări diferite (A şi B).

Accesări: 4,505 Relatii Economice Internationale

Poziţia Romaniei in circuitul economic internaţional

In evoluţia sa, Economia mondială a determinat accentuarea interdependenţelor economice dintre toate economiile naţionale. Dezvoltarea internă a unei economii nu mai este posibilă decat in contact direct şi divers cu fluxurile economice internaţionale, atat in privinţa asigurării de intrări (materii prime, utilaje, tehnologii, informaţii de produs sau economico-financiare etc.), cat şi in privinţa valorificării unei părţi importante din ieşirile-rezultate (produse, servicii).

Accesări: 7,138 Relatii Economice Internationale

Fenomenul mondo-financiar şi monetar

Avand drept obiect de studiu fenomenul repartiţiei financiare şi de credit şi al activităţii monetare pe plan internaţional, Economica fenomenului respectiv işi propune, pentru inceput, cunoaşterea aspectelor de conţinut ale fenomenului respectiv. Punctul de plecare in această cercetare il reprezintă Teoria sistemelor şi conceptele sale referitoare la categoria de sistem.

Pentru Bertalanffy, părintele teoriei sistemelor, o mulţime de elemente m formează un sistem atunci cand pe ea se realizează o relaţie R, cu proprietăţile fixate P. Relaţia R este o conexiune sau o legătură de ordine in sistem.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!