Caracterul limitat al factorilor de producţie nu este compatibil cu:
Economisirea şi ameliorarea utilizării factorilor de producţie:
Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată?
În cadrul factorilor de producţie primari se încadrează:
Capitalul tehnic reprezintă:
La baza împărţirii capitalului tehnic în capital fix şi capital circulant se află:
Care din aprecierile de mai jos este adevărată?
Dacă productivitatea marginală a factorului substituit este 10, iar productivitatea marginală a factorului ce îl substituie este 20, rata marginală de substituţie are valoarea:
La o rată marginală de substituţie egală cu 10 şi la o productivitate marginală a factorului ce substituie egală cu 50, productivitatea marginală a factorului substituit este egală cu:
Substituirea factorilor de producţie se bazează pe:


Pin It
Back to Top