Factorii si costurile de productie V2

1) Caracterul limitat al factorilor de producţie nu este compatibil cu:

2) Economisirea şi ameliorarea utilizării factorilor de producţie:

3) Care din afirmaţiile de mai jos este adevărată?

4) În cadrul factorilor de producţie primari se încadrează:

5) Capitalul tehnic reprezintă:

6) La baza împărţirii capitalului tehnic în capital fix şi capital circulant se află:

7) Care din aprecierile de mai jos este adevărată?

8) Dacă productivitatea marginală a factorului substituit este 10, iar productivitatea marginală a factorului ce îl substituie este 20, rata marginală de substituţie are valoarea:

9) La o rată marginală de substituţie egală cu 10 şi la o productivitate marginală a factorului ce substituie egală cu 50, productivitatea marginală a factorului substituit este egală cu:

10) Substituirea factorilor de producţie se bazează pe:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!