Fire de executie Java

 • permit executarea simultana a mai multor parti din program
 • constituie o versiune redusa a unui proces
 • asemanari : ruleaza independent sisimultan
 • deosebiri : la crearea unui nou proces (fork) este realizata o copie exacta a procesului parinte : cod + date; la crearea unui fir de executie nu este copiat decat codul procesului parinte; toate firele de executie au deci acces la aceleasidate, datele procesului original
 • utilitate : executarea unor operatii în fundal

Declararea, instantierea sidistrugerea firelor de executie

 • prin extinderea clasei Thread
 • prin implementarea interfetei Runnable

Creearea firelor de executie prin extindrea clasei Thread

public class MyMain
{
  public static void main(String args[])
  {
    CntThread cntThread;      //declare thread
    cntThread = new CntThread();  //create thread
    cntThread.start();       //start thread running
    try 
    {
      System.in.read();
    }  //wait for keyboard input
    catch(java.io.IOException e)
    {
      
    }
    cntThread.stop();        //stop thread
  }
}
class CntThread extends Thread
{
  public void run()
  {
    int ix = 0;
    while (true)
    {
      System.out.println("running, ix = " + ix++);
      //write count to screen
      try
      {
        Thread.sleep(1000);
      } //sleep 1 second
      catch(InterruptedException e)
      {
        
      }
    }
  }
}

Creearea firelor de executie prin implementarea interfetei Runnable

import java.applet.* ;
import java.awt.* ;
  
public class TestThread extends Applet implements Runnable
{
  Thread mainThread ;
  CntThread thread1, thread2;

  public void start()
  {
    if (mainThread == null)
    {
      mainThread = new Thread(this);
      mainThread.start();
    }
  }
  public void run()
  {
    thread1 = new MyThread(this, 2);
    thread1.start();
    thread2 = new MyThread(this, 3);
    thread2.start();
  }
  public boolean keyDown( Event evt, int key )
  {
    thread1.stop();
    thread2.stop();
    return(true);
  }
  public void paint( Graphics g)
  {
    g.drawString("Ruleaza 3 fire de executie", 10, 10);
    g.drawString("Contor1 :"+thread1.counter, 10, 30);
    g.drawString("Contor2 :"+thread2.counter, 10, 50);
  }

  private class MyThread extends CntThread {
    public MyThread(TestThread testThread, int i) {
      super();
    }
  }
}
//----------------------------------------------------------------------
class CntThread implements Runnable
{
  TestThread parent;
  boolean loop;
  Thread cntThread;
  int step;
  int counter;

  public CntThread(TestThread p, int s)
  {
    parent = p; //salvez instanta parinte
    step = s;
  }

  public CntThread()
  {
    
  }

  public void start()
  {
    if (cntThread == null)
    {
      counter = 0;
      cntThread = new Thread(this); //creez firul de executie pentru numarare
      cntThread.start(); //lanseaza firul de executie
    }
  }
  public void run()
  {
    loop = true;
    while (loop)
    {
      counter += step;
      parent.repaint();
      try
      {
        Thread.sleep(1000);
      } //pauza de 1 sec
      catch (InterruptedException e) {}
    }
  }
  public void stop()
  {
    loop = false;
  }
}

Instantierea unui fir de executie : NEW

 • mainThread = new Thread(this) ;

 • myThread = new MyThreadClass();

Distrugerea unui fir de executie : STOP, DESTROY

myThread = new MyThreadClass();

myThread.start();

myThread.stop();

myThread = null;

Nu este necesara distrugerea explicita a unui fir de executie. Sistemul Java de colectare a gunoiului se ocupa de acest lucru. El poate fi fortat sa dezaloce resuresele alocate unui thread prin atribuirea cu null a variabilei care referea instanta firului de executie

Metode pentru firele de executie

 • init() - apelata la prima lansare a unui fir de executie, locul unde se scrie codul de initializare

 • start()- apelata la fiecare lansare, dupa operatiile de initializare

 • stop()- apelata la terminarea firului de executie, contine codul de terminare a unui fir de executie

 • run()- apelata de metoda start, contine corpul firului de executie

Denumirea firelor de executie

 • Thread myThread = new Thread(this.”Nume fir”)

 • myThread.getName()

 • myThread.setName()

Sincronizarea firelor de executie

Un obiect sau o metoda pot fi accesate de mai multe fire de executie. Nu exista însa nici o garantie privind firul de executie care va avea acces la un obiect la un moment dat, ceea ce poate conduce la rezultate imprevizibile. Pentru a evita acest lucru se folose[te cuvantul cheie synchronized, care blocheaza un obiect pe perioada executarii unui bloc de cod.

 public void incIndex()
 {
    synchronized(index)
    {
      //bloc de cod sincronizat, ob. index este blocat
      index++;
      System.out.println("index = " + index);
    }
 }

Cuvantul cheie synchronized poate fi folosit sica modificator al unei metode, asigurandu-se utilizarea ei de catre un singur fir de executie la un moment dat.

public void synchronized incIndex()
{
    index++;
    System.out.println("index = " + index);
}

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!