Fluxuri Java

Fluxurile Java pun la dispozitie modalitatea prin care doua sau mai multe procese pot comunica fara a avea informatii unul despre celalalt. Mai mult, prin fluxuri este posibila comunicarea între doua sau mai multe fire de executie ale aceleiasi aplicatii. Fluxurile sunt secvente de octeti (8 biti).

 • fluxurile sunt unidirectionale, de la producator la consumator
 • fiecare flux are un singur proces producator si un singur proces consumator
 • între doua procese pot exista oricâte fluxuri, orice proces putând fi atât producator si consumator în acelasi timp, dar pe fluxuri diferite
 • consumatorul si producatorul nu comunica direct printr-o interfata de flux ci prin intermediul codului Java de tratare a fluxurilor

Importanta : ajuta la citirea scrierea informatiilor in dispozitive de intrare/iesire, fisiere, baze de date, etc.

Toate interfetele pentru fluxuri implementeaza un set de metode de baza, comune tuturor categoriilor de fluxuri. Metodele standard pentru lucrul cu fluxuri se gasesca în pachetul java.io.

Fluxuri de intrare

BufferedInputStream citeste datele dintr-un buffer
ByteArrayInputStream citeste octetii de date într-o matrice de octeti
DataInputStream citeste dintr-un flux de intrare obiecte, nu siruri de octeti
FileInputStream citeste date dintr-un fisier
FilterInputStream  
InputStream  
LineNumberInputStream  
PipedInputStream  
PushBackInputStream  
SequenceInputStream  
StringBufferInputStream  

Metode care functioneaza cu toate fluxurile de intrare :

 • read() - citeste date dintr-un flux de intrare

 • skip() - ignora unele date din fluxul de intrare

 • markAvailable() - testeaza daca metoda mark() este disponibila pentru fluxul de intrare respectiv

 • close() - închide un flux de intrare

Read

    int read();
    int read(byte[] buffer)
    int read(byte[] buffer, int offset, int length)

Skip

  long skip(long numar_octeti)
  public long skipN(int n)
  {
    int recordSize = 1024 ;
    long retNum = 0 ;
    try
    {
      //sare peste n inregistrari
      retNum = MyStream.skip(n * recordSize);
      //calc nr. de inregistrari peste care a sarit
      if retNum > 0
      {
        retNum /= recordSize ;
      }

      return (retNum);
    }catch (IOException e)
    {
      System.out.println.(e.getMessage());
    }

  } 

Close

  public long closeStream() 
  {
    try
    {
    MyStream.close();
    }catch (IOException e)
    {
    System.out.println("Eroare la inchiderea fluxului");
    }
  }

Metode a caror functionare nu este garantata pentru toate fluxurile de intrare :

 • available() - determina cantitatea de date disponibile într-un flux de intrare
 • mark() - marcheaza în fluxul de intrare un punct la care se poate reveni ulterior
 • reset() - revine la un punct dpecificat în fluxul de intrare

Read

 • int read ();
 • int read (byte[] buffer)
 • int read (byte[] buffer, int offset, int length)

Skip

 • long skip (long numar_octeti)

Exemplu:

public long skipRecords(int num)
  {
    int recordSize = 512;
    long retCode = 0;

    try
    {
      //sare peste num inregistrari
      retCode = MyStream.skip(num * recordSize);
      //calc nr. de inregistrari peste care a sarit
      if retCode > 0
      {
        retCode /= recordSize;
      }
      catch(IOException e)
      {
        System.out.println("Eroare de intrare/iesire!");
      }
      return (retCode);
    }
  }

Close

închide un flux de intrare (Java închide automat fluxurile la terminarea aplicatiei)

 • void close();

Exemplu:

public long closeStream()
{
    try 
    {
      MyStream.close();
    }
     catch (IOException e) 
    {
      System.out.println("Eroare la inchiderea fluxului");
    }
}  

Available

determina daca o anumita cantitate de date poate fi citita fara blocarea fluxului de intrare.

 • int available()

Returneaza nr. de octeti ce pot fi cititi din fluxul de intrare fara blocare.

Exemplu:

 public boolean isRecordReady()
 {
    int recordSize = 512 ;
    boolean ret = false ;
    try
    {
      if (MyStream.available() >= recordSize)
        ret = true;
    }
    catch (IOException e) 
    { ... }
    return ret;
 }

Fluxuri de iesire

Clase pentru fluxuri de iesire :

 • FileOuputStream
 • BufferedOutputStream
 • ByteArrayOutputStream
 • DataOutputStream
 • FilterOutputStream
 • OutputStream
 • PipedOutputStream
 • PrintStream

Metode pentru fluxurile de iesire

 • write() - scrie date într-un flux de iesire
 • flush() - forteaza scrierea datelor într-un canal de redirectare
 • close() - închide un flux de iesire

Write

 • int write ();
 • int write (byte[] buffer)
 • int write (byte[] buffer, int offset, int length)

Flush

forteaza scrierea catre dispozitivul de iesire a datelor stocate în zona tampon pentru un flux de iesire.

 • void flush();

Close

închide un flux de iesire (Java închide automat fluxurile la terminarea aplicatiei)

 • void close();

RECOMANDARE: Operatiile read/write se recomanda a fi facute în fire de executie separate care sa nu blocheze programul.

import java.io.*
  public class TestFlux
{

  public static void main(String args[])
  {
    FileInputStream s,sursa; //s este flux de intrare
    FileOutputStream dest; //dest este flux de iesire
    int octet;
    try
    {
      sursa = new FileInputStream(args[0]);

      try
      {
        dest = new FileOutputStream(args[1]);
        octet = 0;
        //citesc fisierul caracter cu caracter
        while (octet != -1)
        {
          try
          {
            octet = sursa.read();
            dest.write(octet);
            System.out.print((char)octet);
          }
          catch (IOException e) 
          {
            System.out.println("Eroare de intrare/iesire");
            System.exit(2);
          }
        } //while
      }//try
      catch (IOException e)
      {
        System.out.println("Fisierul " + args[1] + " nu a putut fi creat !");
        System.exit(2);
      }

    }//try

    catch (FileNotFoundException e)
    {
      System.out.println("Fisierul " + args[0] + " nu a fost gasit !");
      System.exit(1);
    }

  }//main
}//class 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!