Java citirea datelor de la tastatura si afisarea lor

Scrieti, compilati si rulati toate exemplele din acest laborator:

1. Se citeste un numar n si un vector cu n componente numere intregi. Sa se afiseze continutul componentelor vectorului.

import java.io.*;
	public class Vector {
	 public static void main(String[] args)throws IOException
	 { int n;
	 System.out.println("Primul program in Java care citeste si afiseaza elementele unui vector");
	 System.out.println ("Introduceti numarul de elemente n = ");
	 BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	 n = Integer.parseInt(stdin.readLine());
	 int V[] = new int[n];
	 int i;
	 for(i = n; i < n; i++)
	 {
	 System.out.print("V["+i+"]=");
	 V[i]=Integer.parseInt(stdin.readLine());
	 }
	 for(i = 0; i < n; i++)
	 System.out.println(V[i]);
	 }
	}

2. Se citeste un numar n si un vector cu n componente numere intregi. Sa se afiseze valoarea maxima continuta in vector.

import java.io.*;
	public class Vector1 {
	 public static void main(String[] args)throws IOException
	 {
	 int n;
	 System.out.print ("Introduceti numarul de elemente n = ");
	 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	 n = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 int V[] = new int[n];
	 int i;
	 for(i = 0;i < n; i++)
	 {
	 System.out.print("V["+i+"]=");
	 V[i]=Integer.valueOf(reader.readLine());
	 }
	 int max = V[0];
	 for(i = 1;i < n; i++)
	 if(max < V[i]) max = V[i];
	 System.out.println("Valoarea maxima este " + max);
	 }
	}

3. Se citeste un numar n si un vector cu n componente numere reale. Sa se afiseze elementele vectorului sortate crescator. Se va utiliza metoda sortarii prin interschimbare.

import java.io.*;
	public class Vector2 {
	 public static void main(String[] args)throws IOException
	 {
	 int n;
	 System.out.print ("Introduceti numarul de elemente n = ");
	 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	 n = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 double V[]=new double[n];
	 int i,j;
	 double temp;
	 for(i = 0; i < n; i++)
	 {
	 System.out.print("V[" + i + "]=");
	 V[i] = Double.parseDouble(reader.readLine());
	 }
	 for(i = 0; i < n-1 ;i++)
	 for(j = i+1; j < n; j++)
	 if(V[i] > V[j])
	 {
	 temp = V[i];
	 V[i] = V[j];
	 V[j] = temp;
	 }
	 for(i = 0; i < n; i++)
	 System.out.print(V[i] + " ");
	 }
	}

4. Se citeste un numar n si un vector cu n componente numere intregi. Sa se calculeze si sa se afiseze suma elementelor din vector care sunt divizibile cu o valoare naturala a citita de la tastatura.

import java.io.*;
	public class Vector2 {
	 public static void main(String[] args)throws IOException
	 {
	 int n,a;
	 System.out.print ("Introduceti numarul de elemente n = ");
	 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	 n = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 System.out.print ("Introduceti numarul a = ");
	 a = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 int V[] = new int[n];
	 int i, suma = 0;
	 for(i = 0;i < n; i++)
	 {
	 System.out.print("V[" + i + "]=");
	 V[i] = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 }
	 for(i = 0;i < n-1; i++)
	 if(V[i]%a == 0) suma += V[i];
	 System.out.print("Suma elementelor dinvector care sunt divizibile cu a este = " + suma);
	 }
	}

5. Se citeste un numar n. Sa se calculeze si sa se afiseze un vector care sa contina cifrele numarului dat.

import java.io.*;
	public class Vector4 {
	 public static void main(String[] args)throws IOException
	 {
	 int n;
	 System.out.print ("Introduceti numarul n = ");
	 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	 n = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 int V[] = new int[20];
	 int i = 0;
	 while(n! = 0)
	 {
	 V[i]= n%10;
	 n = n/10;
	 i++;
	 }
	 int numbers=i;
	 for(i = 0;i < numbers; i++)
	 System.out.print(V[i] + " ");
	 }
	}

6. Se citesc doua valori naturale n si m nenule, ce reprezinta numarul de elemente a doua multimi A si B. Sa se calculeze si apoi sa se afiseze multimea care reprezinta reuniunea celor doua multimi.

import java.io.*;
	public class Vector5 {
	 public static void main(String[] args)throws IOException
	 {
	 int n,m,i,j,k;
	 System.out.print ("Introduceti numarul de elemente ale multimii A (n) = ");
	 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
	 n = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 System.out.print ("Introduceti numarul de elemente ale multimii B (m) = ");
	 m = Integer.parseInt(reader.readLine());
	 int A[] = new int[n];
	 int B[] = new int[m];
	 System.out.println("Introduceti elementele multimii A: ");
	 for(i = 0; i < n ; i++)
	 {
	 System.out.print("A["+i+"]=");
	 A[i] = Integer.valueOf(reader.readLine());
	 }
	 System.out.println("Introduceti elementele multimii B: ");
	 for(i = 0 ; i < m ; i++)
	 {
	 System.out.print("B["+i+"]=");
	 B[i]=Integer.valueOf(reader.readLine());
	 }
	 int C[] = new int[100];
	 // copiem elementele dn multimea A in multimea C
	 for(i = 0; i < n; i++)
	 C[i] = A[i];
	 k=n; // k reprezinta numarul de elemente din multimea C
	 for(j = 0; j < m; j++)
	 {
	 boolean ok = true;
	 for( i= 0; i < n; i++)
	 if(B[j] == A[i])
	 ok =false;
	 if(ok == true)
	 {
	 C[k] = B[j];
	 k++;
	 }
	 }
	 for(i = 0; i < k; i++)
	 System.out.print(C[i]+" ");
	 }
	}

Probleme Java propuse spre rezolvare

1. Se citeste un numar n si un vector cu n componente numere intregi. Sa se afiseze valoarea minima continuta in vector.

2. Se citesc doua valori naturale n si m nenule, ce reprezinta numarul de elemente a doua multimi A si B. Sa se calculeze si apoi sa se afiseze multimea care reprezinta intersectia celor doua multimi.

3. Se citesc doua valori naturale n si m nenule, ce reprezinta numarul de elemente a doua multimi A si B. Sa se calculeze si apoi sa se afiseze multimea care reprezinta diferenta AB a celor doua multimi. 5

4. Se citeste un numar n si un vector cu n componente numere intregi. Sa se verifice daca elementele vectorului sunt sau nu in ordine crescatoare.

5. Se considera un vector x care are elemente numere reale. Sa se scrie un program Java care sa introduca media geometrica intre oricare doua elemente vecine din vector. Vectorul se va afisa inainte si dupa modificare.

6. Se considera un vector x cu n numere intregi. Sa se copieze intr-un alt vector y elementele pozitive ale vectorului initial.

7 Se citeste un tablou unidimensional cu n (1<n<100) componente numere naturale Se cere sa se construiasca si sa se afiseze un nou vector cu componentele patrate perfecte ale vectorului initial.

8. Sa se rearanjeze elementele unui tablou unidimensional de numere intregi, astfel incat numerele pare sa apara inaintea numerelor impare. In cadrul subsecventei de numere pare, respectiv impare, elementele trebuie sa apara in ordinea in care erau in vectorul initial.

9. Se considera un tablou unidimensional x cu n numere intregi. Se cere sa se calculeze cel mai mare divizor comun al lor.

10 Se da un tablou unidimensional X cu n numere reale si se cere sa se modifice astfel incat sa se intercaleze intre oricare doua elemente consecutive, media lor aritmetica.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!