Java Exceptii

Pentru tratarea erorilor remediabile Java foloseste Exceptiile.

Exemple de Exceptii pot fi :

 • ArrayIndexOutOfBoundsException
 • EOFException
 • FileNotFoundException
 • InterruptedException, etc

Ierarhia claselor de exceptii

Ierarhia claselor de excepții

Exceptiile pot fi tratate în Java în mai multe moduri :

 • pot fi ignorate ;
 • pot fi tratate direct în codul în care apar;
 • pot fi transmise codului ce a apelat metoda care a generat exceptia, în ideea ca vor fi tratate de acesta.

De obicei se recomanda tratarea erorilor în cadrul programului.

Exceptiile sunt tratate ca obiecte.

Codul de tratare a Exceptiilor se afla în pachetul java.lang, mai exact în clasa java.lang.Exception.

Exceptiile sunt tratate cu ajutorul a trei tipuri de instructiuni : try, catch si finally. Acestea sunt folosite în construc]ii de forma:

try {

instructiuni care pot genera o exceptie

catch (ExceptionType1 e) {

prelucrarea exceptiei de tipul 1

catch (ExceptionType2 e) {

prelucrarea exceptiei de tipul 2

finally {

prelucrarea tuturor celorlalte tipuri de exceptii

}

Exemplu de folosire a instructiunilor try - catch

public class ExExceptie {
  public static void main (String args[])   {
    int[] myArray = new int[10];
    try {
      System.out.println("Inainte de o atribuire valida in matrice...");
      myArray[0] = 100;
      System.out.println("Inainte de o atribuire invalida in matrice...");
      myArray[100] = 100;
      System.out.println("Dupa o exceptie in matrice");
    } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
      System.out.println("Eroare de indice in matrice!");
    }

  }
}

Exemplu de folosire a instructiunii finally

class FinallyDemo {
  String name; 
  int nol,no2;
  FinallyDemo(String args[]){
    try {
      name = new String ("Aptech Limited");
      nol = Integer.valueOf(args[0]);
      no2 = Integer.valueOf(args[1] ) ;
      System.out.println(name);
      System.out.println("Division Result is" + nol/no2);
    } catch(ArithmeticException i){
      System.out.println( "Cannot Divide by zero" );
    } finally {
      name = null; // clean up code
      System.out.println( "Finally executed" );

    }
  }
  public static void main(String args []){
    new FinallyDemo(args);
  }
} 

Instructiunea throw determina generarea unei Exceptii de catre codul propriu-zis, ramanand în sarcina procedurii apelante sa trateze exceptia. Tipul exceptiei poate fi predefinit (existent în clasa java.lang.Exception) sau poate fi un tip definit special pentru o anume aplicatie. Sintaxa instructiunii este :

throw (Obiect_Exceptie)

Exemplu:

import java.net.*;
public class MyMain {
  public static void main(String args[]){
    MalformedURLException e;
    e = new MalformedURLException("Adresa URL incorecta!");
    throw (e);
  }
}

Personalizarea Exceptiilor existente cât si crearea de noi Exceptii se realizeaza prin extinderea clasei java.lang.Exception

Exemplu:

public class MyOutOfRangeException extends Exception {
  public MyOutOfRangeException () {
    super();
  }
  public MyOutOfRangeException (String s) {
    super(s);
  }
}

public class VerifyRange {
  MyOutOfRangeException e;
  public void verifyIntRange(int value, int low,int  high) throws MyOutOfRangeException {
    if ((value < low) || (value > high)) {
      e = new MyOutOfRangeException("number " + value + " out of range");
      throw(e);
    }
  }
}

Obs: sectiunea throw din declaratia functiei obliga orice rutina care apeleaza metoda VerifyRange sa contina o procedura de tratare a exceptiei MyOutOfRangeException.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!