Test grilă bazele contabilității

Tematică testului

  1. Obiectul și metoda contabilității.
  2. Reprezentarea contabilă a poziției și performanței financiare a entității economice.
  3. Documentele justificative, registrele de contabilitate și situațiile financiare de raportare periodică.
  4. Contul și dubla înregistrare a operațiilor economice și financiare.
  5. Balanța de verificare a conturilor.
  6. Inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

1) Procedeele specifice metodei contabilității sunt:

2) Care ecuație bilanțieră corespunde acelei reguli de funcționare a conturilor, cu privire la înregistrarea majorărilor elementelor bilanțiere?

3) Conform normelor legale din țara noastră principalele registre de contabilitate obligatorii sunt:

4) Analiza contabilă se efectuează:

5) A debita un cont înseamnă:

6) După felul conturilor pe care le cuprind, balanțele de verificare sunt:

7) Una dintre egalitățile specifice balanțelor de verificare sintetice este:

8) Care din următoarele afirmații este adevărată?

9) Pregătirea inventarierii necesită:

10) Operația de inventariere se realizează:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!