Test grilă Contabilitate varianta II

1) Procedeele metodei contabilității comune si altor discipline economice sunt următoarele:

2) În cadrul bilanțului contabil, ordinea de dispunere a pozițiilor bilanțiere în pasiv este:

3) Ecuația fundamentală a bilanțului sub formă de listă (diferență) este:

4) Care operație economico-financiară, din cele enumerate mai jos, se încadrează în tipul de modificare bilanțieră A+X-X=P:

5) În raport de natura lor si în funcție de felul resurselor utilizate, cheltuielile pot fi:

6) Totalul sumelor înregistrate succesiv, în cursul unei perioade de timp, în debitul sau în creditul contului, sume reprezentând modificările conținutului economic al contului determinate de operațiunile economice si financiare ce au avut loc în acea perioadă, reprezintă:

7) În debitul conturilor de pasiv se înregistrează:

8) Stornarea în rosu înseamnă:

9) Conturile prezentate în Planul de conturi sunt:

10) Clasificarea conturilor în conturi sintetice si conturi analitice are la bază criteriul:

11) Care sunt formele de evaluare în contabilitate în raport de momentul efectuării ei, de natura elementelor patrimoniale si a operațiilor care modifică masa patrimonială:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!