Finanţe publice testare online

1) Conceptul de finanțe publice desemnează:

2) Funcțiile finanțelor publice se referă la:

3) Funcția de repartiție a finanțelor publice presupune următoarele faze:

4) Controlul financiar, ca funcție a finanțelor publice:

5) În perioadele de declin economic, autoritățile publice pot recurge, prin intermediul instrumentelor financiare, la forme reglatoare, precum:

6) Având în titlul cu care sunt constituite fondurile de resurse financiare publice, impozitele reprezintă:

7) Exercitarea funcției de control asupra modului de formare si întrebuințare a resurselor financiare ale statului revine:

8) Execuția de casă a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor locale este realizată de:

9) Procesul bugetar este un proces decizional, întrucât:

10) Bugetul de stat:

11) Înscrierea veniturilor în buget după sursele de proveniență iar a cheltuielilor după destinații reprezintă o cerință a principiului:

12) Principiul neafectării veniturilor bugetare se referă la:

13) Proiectul de buget este aprobat de către:

14) Execuția bugetară constă în realizarea în practică a prevederilor aprobate astfel:

15) Având în vedere criteriul scopului urmărit la instituire, impozitele pot fi:

16) Impozitele personale se clasifică în:

17) Care este diferența între impozite si taxe?

18) Este un impozit indirect:

19) Identificați afirmația corectă cu privire la sfera de cuprindere a cheltuielilor publice față de cheltuielile bugetare:

20) Cheltuielile bugetare se acoperă din:

21) Pentru efectuarea analizelor pe plan internațional, ca indicator de nivel privind cheltuielile publice se utilizează, în principal:

22) În domeniul resurselor financiare publice, politica financiară stabileste:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!