Test grilă la microeconomie

1) Legea generală a cererii exprimă relația dintre:

2) La prețul de 2 u.m./buc., cererea pentru bunul X este de 3000 buc. În situația în care, cresterea prețului la 3 u.m./buc. antrenează scăderea cererii la 2000 buc., coeficientul de elasticitate a cererii în funcție de preț, este de:

3) Dacă coeficientul elasticității cererii în funcție de venit este de 1,2, în condițiile în care venitul a crescut cu 4%, atunci cantitatea cerută a crescut cu:

4) Elaborarea normelor de consum de materii prime, materiale, combustibil etc. reprezintă activitate specifică unei funcții a întreprinderii. Aceasta este:

5) Pentru optimizarea volumului producției si maximizarea profitului trebuie ca:

6) Modelul simplu al funcției de producție la nivelul întreprinderii evidențiază relația dintre:

7) În situația în care, la nivelul unei întreprinderi, cresterea numărului de angajați cu 5% antrenează cresterea volumului producției cu 2%, situația este de randamente:

8) Cantitatea produsă dintr-un bun pe unitate de factor de producție utilizat exprimă:

9) Dacă cantitatea produsă dintr-un bun este de 10.000 buc. iar productivitatea medie a muncii este de 50 buc./lucrător, numărul de lucrători care trebuie angajați în plus, pentru ca întreprinderea să-si poată extinde producția la 15.000 buc. si să-si mențină productivitatea medie a muncii, este:

10) Constrângerea bugetară la nivelul întreprinderii este dată de:

11) În punctul de echilibru al producției:

12) Legea ofertei exprimă relația dintre:

13) În situația în care prețul unui bun este de 200 u.m./buc, cantitatea oferită din acel bun este de 2500 buc. Care este coeficientul elasticității ofertei în funcție de preț, dacă prețul scade la 150 u.m./buc. iar cantitatea oferită scade la 2000 buc.?

14) Costurile corespunzătoare resurselor proprii ale întreprinderii se numesc costuri:

15) Chiria plătită de întreprindere unui agent economic, pentru desfăsurarea activității economice, reprezintă un cost:

16) La nivelul întreprinderii, pe termen scurt, cheltuielile cu întreținerea sunt costuri:

17) În condițiile în care, la nivelul unei întreprinderi, pentru obținerea unei producții de 4 tone, costul variabil este de 35000 lei, iar pentru obținerea unei producții de 6 tone, costul variabil este de 47000 lei, costul marginal este de:

18) La nivelul întreprinderii, costurile variabile sunt:

19) La nivelul unei întreprinderi, dacă pentru obținerea unei producții de 1000 buc., costul variabil mediu este de 3,5 u.m./buc. si costul fix total este de 500 u.m., iar pentru obținerea unei producții cu 20% mai mare, costul variabil mediu creste cu 15%, atunci costul total al producției creste cu:

20) Una dintre funcțiile dobânzii este:

21) Mecanismul de formare a rentei se bazează pe legea:

22) Dacă la nivelul unei întreprinderi se realizează o producție de 2000 buc. cu un cost total de 25.000 u.m. din care 80% sunt costuri variabile totale, iar rata rentabilității este de 12%, atunci rata comercială este de:

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!